Prysznice bezpieczeństwa – gdzie się stosuje?

Prysznice bezpieczeństwa to urządzenie BHP trwale podłączone do instalacji wodociągowej. Stosuje się je jeśli istnieje ryzyko uszkodzenia zdrowia lub śmierci z powodu kontaktu z substancjami żrącymi, chemicznymi czy radioaktywnymi. Przynoszą one ukojenie w przypadku skaleczeń i oparzeń spowodowanych wysoką temperaturą lub substancjami chemicznymi.

Podstawy prawne

Podstawę prawną dla pryszniców bezpieczeństwa stanowi § 103 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). W przepisie tym zawarta jest informacja, że jeśli na stanowisku pracy istnieje ryzyko kontaktu ze skórą substancji chemicznej czy niebezpieczeństwo podpalenia odzieży pracownika substancją niebezpieczną, to w odległości 20 metrów od stanowiska muszą znajdować się prysznice bezpieczeństwa do obmycia całego ciała. Ponadto, w takiej samej odległości powinny znajdować się natryski do przemywania oczu.

Prysznice bezpieczeństwa muszą być łatwe w obsłudze, gdyż w sytuacji zagrożenia sprawność poszkodowanego jest ograniczona. Dlatego też najlepszym rozwiązaniem są te, które aktywują się samoczynnie. Do natrysków powinna być doprowadzona nieogrzewana woda, a jego sprawność nie może być uzależniona od warunków atmosferycznych. W pobliżu natrysków, powinny się znajdować umywalki z ciepłą wodą, a ich liczba musi być odpowiednio dostosowana do liczby pracowników (na dwudziestu pracowników – co najmniej jedna umywalka).

Gdzie znajdują zastosowanie?

Prysznice bezpieczeństwa znajdują zastosowanie we wszystkich zakładach, gdzie niebezpieczne substancje używane do produkcji stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników. Są to między innymi: laboratoria, oczyszczalnie ścieków, akumulatornie, miejsca przeładunku chemikaliów, odlewnie czy magazyny z substancjami chemicznymi.

Jak wygląda użycie pryszniców bezpieczeństwa?

Myjki do oczu i twarzy powinny posiadać natrysk, który jednocześnie przynosi ulgę obu oczom. Strumień wody w myjkach jest obfity i delikatny, by dodatkowo nie podrażnić oczu. Urządzenia te są dodatkowo zabezpieczone z zewnątrz, by inne substancje, pyłki czy kurz nie dostały się do środka. Wewnątrz zamontowane są filtry, które oczyszczają wodę wodociągową.

W przypadku pryszniców bezpieczeństwa, ważne jest by strumień wody był odpowiednio silny (wypływ 114 l/min) i obejmował całe ciało. Gdy nie spełni tych warunków, stan pracownika może ulec pogorszeniu i doprowadzić do rozleglejszych oparzeń. Nie wolno używać ich do przemywania twarzy i oczu.