Wanny wychwytowe – wymagania prawne

Wanny wychwytowe to niezbędny element wyposażenia każdego warsztatu czy hali produkcyjnej, gdzie na ziemię przedostają się szkodliwe dla środowiska substancje. Aby uniemożliwić im przeniknięcie do wód i gleb gruntowych, a następnie móc je zutylizować, niezbędnym pośrednikiem są wanny wychwytowe. By mogły dobrze spełniać swoje zadanie, wszystkie ich parametry muszą być dobrane do środowiska pracy i rodzaju substancji, z którymi będą miały styczność. Dodatkowo należy zachować bezpieczeństwo i higienę pracy. Oprócz tego niezbędne jest, aby wanny spełniały wszystkie wymagania prawne i przepisy.

Podstawy prawne

Obowiązującymi podstawami prawnymi w naszym kraju, dotyczącymi wymagań wanien wychwytowych są: ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.), ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – prawo wodne oraz dyrektywy i akty Unii Europejskiej.

Co jest zawarte w przepisach?

Jednym zdaniem, te przepisy mówią, że jako przedsiębiorca masz obowiązek uniemożliwić przedostanie się szkodliwych substancji do wód, gleb i powietrza. Musisz również w odpowiedni sposób je zabezpieczyć, a następnie przeznaczyć do utylizacji.

4.png

Jak dobrać odpowiednią wielkość wanny wychwytowej?

W Polsce przyjęto europejskie standardy, które stanowią, że na lądzie pojemność wanny powinna wynosić 100% pojemności największego zbiornika z niebezpieczną substancją lub 10% ilości tej substancji. Z kolei gdy prace odbywają się w środowisku wód chronionych, pojemność wychwytu musi być równa pojemności zbiornika.

Z jakiego tworzywa powinna być wanna?

W przepisach dotyczących wanien wychwytowych nie zostały zawarte informacje dotyczące tworzywa wanny. Dlatego ten wybór należy do Ciebie i powinien być uzależniony od środowiska w jakim odbywają się prace oraz rodzaju substancji, które będą w nich przechowywane. Dobrze jest również wziąć pod uwagę to w jaki sposób szkodliwe substancje będą przechowywane (aktywnie czy biernie). Wanny wychwytowe mogą być wykonane ze stali lub polietylenu. Te pierwsze sprawdzą się do składowania cieczy palnych oraz tych, które grożą skażeniem wód gruntowych. Polietylenowe wanny natomiast, będą odpowiednie tylko w przypadku zagrożenia skażeniem wód gruntowych. Rodzaj substancji przechowywanej w wannie nie pozostaje bez znaczenia. W przypadku wanien polietylenowych, powinieneś się wystrzegać różnych substancji, które podczas kontaktu ze sobą spowodują reakcje egzotermiczne naruszające strukturę wanny.