Ochrona oczu pracowników

Ochrona oczu to czynność, o której powinien pamiętać każdy pracodawca oraz pracownik. Obowiązkiem szefa jest zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa pracy zatrudnionym. W przypadku niedopełnienia obowiązku, Państwowa Inspekcja Pracy przewiduje kary wahające się od 1000 do 30 000 zł. Również w obowiązku pracowników jest upomnienie się o odpowiednie wyposażenie, w sytuacji kiedy warunki pracy mogą zagrażać ich zdrowiu. Szczególnie, jeśli chodzi o ochronę tak ważnych narządów jakimi są oczy. Poniżej przedstawiamy normy regulujące ochronę oczu pracowników oraz środki ochrony indywidualnej oczu.

Normy regulujące ochronę oczu pracowników

Podstawową normą dotyczącą ochrony oczu jest norma „EN166 Ochrona indywidualna oczu. Wymagania”. Objęte są nią maski, półmaski, okulary ochronne i gogle. Do mniej ważnych, ale również istotnych norm możemy zaliczyć:

  • EN 169 Ochrona indywidualna oczu. Filtry spawalnicze i filtry dla technik pokrewnych. Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie
  • EN 379 Ochrona indywidualna oczu. Filtry automatyczne stosowane podczas spawania
  • EN 170Ochrona indywidualna oczu. Filtry chroniące przed nadfioletem. Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie
  • EN 172Ochrona indywidualna oczu. Filtry chroniące przed olśnieniem słonecznym, do zastosowań przemysłowych
  • EN 1731Ochrona indywidualna oczu – Siatkowe ochrony oczu i twarzy
  • EN 175Ochrona osobista. Środki ochrony oczu i twarzy stosowane podczas spawania i w procesach pokrewnych
  • EN 379Ochrona indywidualna oczu. Automatyczne filtry spawalnicze

1.png

Gdzie jest potrzebna ochrona oczu pracowników?

Przestrzeganie przepisów dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia narządu wzroku przed urazami jest szczególnie ważne na halach produkcyjnych, magazynach oraz podczas prac polegających na obróbce materiałów (szlifowanie, spawanie itp.). Generalnie, wszędzie tam gdzie istnieje ryzyko uszkodzenia twarzy toksyczną substancją lub ostrym materiałem oraz w miejscach o wysokim zapyleniu powietrza. Wada wzroku nie jest przeszkodą w ochronie oczu, ponieważ okulary ochronne można założyć na okulary korekcyjne.

Metody ochrony oczu

Niekiedy ochrona oczu połączona jest z ochrona całej twarzy i dróg oddechowych, by pyły z powietrza nie przedostały się do organizmu. Najczęściej stosuje się wtedy maski i półmaski z filtrami powietrza. Gdy nie ma potrzeby tak kompleksowego zabezpieczenia, wybór powinien paść na gogle lub okulary ochronne. Okulary chronią one przed urazami mechanicznymi, cieczami oraz promieniowaniem UV, natomiast gogle są dodatkowo wyposażone w gąbkę lub gumkę, która zabezpiecza oko przed przedostaniem się szkodliwych substancji do oka.