Rodzaje gaśnic i ich zastosowanie

Gaśnice powinny wyposażać każde pomieszczenie zagrożone pożarem. Zawsze należy je umieszczone w widocznych miejscach, a w ich pobliżu niezbędna jest instrukcja obsługi. Niestety, w kryzysowych momentach nie ma czasu na naukę obsługi gaśnicy. Z tego powodu, każda osoba przebywająca w budynku, powinna być zawczasu przeszkolona z zakresu podstawowych zasad BHP, w tym z obsługi gaśnic. Pożary mogą mieć różne przyczyny, dlatego powstało wiele rodzajów gaśnic. Przyjrzyjmy się im dokładnej oraz ich zastosowaniu.

Czym jest gaśnica?

Gaśnica jest przenośnym urządzeniem, które zawiera środek gaśniczy, uwalniany przez ciśnienie wewnątrz sprzętu.

Jakie są klasy pożarów?

To jaką gaśnicę umieścimy w miejscu pracy, zleży od rodzaju materiału zagrożonego zapłonem. Rodzaj gaśnicy zależy przede wszystkim od klasy pożaru, czyli specjalnego podziału, który ułatwia rozpoznanie i szybkie działanie w razie sytuacji zagrożenia.

Klasy pożarów:

  • pożary grupy A – zapłon materiałów stałych pochodzenia organicznego
  • pożary grupy B – pożar cieczy palnych oraz materiałów, które topnieją pod wpływem wysokiej temperatury
  • pożary grupy C – wszystkie pożary gazów
  • pożary grupy D – pożary metali
  • pożary grupy E – zapłony instalacji elektrycznych, urządzeń pod napięciem oraz w ich pobliżu
  • pożary grupy F – zaliczamy do nich wszystkie pożary tłuszczy spożywczych

Jaką gaśnicę wybrać?

Znając klasy pożarów oraz najbardziej prawdopodobne zagrożenie w miejscu pracy, możemy zdecydować się na jeden z trzech podstawowych rodzajów gaśnic. Każda z nich, powinna być oznakowana klasą pożaru, który może być nią ugaszony. Ogólna klasyfikacja ze względu na użyty środek gaśniczy wygląda następująco:

  1. Gaśnica proszkowa – najczęściej wybierane gaśnice, ze względu na łatwość w użyciu oraz szerokie zastosowanie. Urządzenie zawiera niepalny gaz, który pod wpływem ciśnienia uwalnia substancję gaśniczą. Dzięki tej reakcji, gaśnica odcina dopływ tlenu od płonącego miejsca i umożliwia ugaszenie pożaru. W przypadku zagrożenia pożarem z grupy A, B lub C, powinieneś wybrać gaśnicę zawierającą proszki fosforanowe. Są one w dużym stopniu odporne na działanie czynników atmosferycznych. Równie często w gaśnicach znajdują się proszki węglanowe, które dobrze radzą sobie z pożarami z grup B oraz C.
  2. Gaśnica śniegowa – środek gaśniczy użyty w tych urządzeniach to skroplony dwutlenek węgla. Kiedy zostaje uwolniony, osiąga temperaturę około 80 stopni Celsjusza poniżej zera. Dzięki tej właściwości, dobrze sprawdza się podczas gaszenia instalacji elektrycznych, jednak nie nadaje się do użycia na ludziach, z powodu bardzo niskiej temperatury, którą osiąga przez środek gaśniczy. Jednym słowem, gaśnica śniegowa znajdzie zastosowanie przy pożarach z grupy B i C.
  3. Gaśnica wodna – głównym składnikiem substancji gaśniczych w tym przypadku jest piana gaśnicza. Najczęściej zastosujemy je przy pożarach z grupy A, B i F. Główną zaletą tych gaśnic, jest łatwość w usunięciu pozostałości po pianie gaśniczej, w porównaniu do substancji używanych w innych urządzeniach. Niestety, nie można nią gasić pożarów z grupy E.