Czym są środki ochrony indywidualnej?

Czym są środki ochrony indywidulanej?

Środki ochrony indywidulanej to sprzęt noszony przez pracownika, który ma zapewnić mu ochronę przed zagrożeniami płynącymi  z wykonywanej pracy. Co dokładnie uznajemy za środki ochrony indywidulanej? Jakie muszą spełniać wymagania prawne? Kto musi zadbać o ich dostarczenie? Na te pytania odpowiemy poniżej.

Co zaliczamy do środków ochrony indywidualnej?

Odzież ochronna ma za zadanie zabezpieczyć ciało pracownik przed urazami, które mogą powstać na skutek wykonywanej pracy. Zaliczamy do nich miedzy innymi:

 • obuwie ochronne
 • ochraniacze brzucha, klatki piersiowej, barków
 • ochraniacze łokci i kolan
 • rękawice ochronne
 • hełmy ochronne
 • nauszniki
 • kombinezony
 • okulary ochronne

Czego nie zaliczmy do środków ochrony indywidualnej?

 • wyposażenia służb ratowniczych
 • mundurów, które nie posiadają właściwości ochronnych
 • sprzętu przeznaczonego do samoobrony
 • środków bezpieczeństwa stosowanych przez służby porządku publicznego

Kto powinien zadbać o dostarczenie odzieży ochronnej?

Każdemu pracownikowi, którego zawód zagraża zdrowiu, należą się nieodpłatne, wygodne i dostosowane do charakteru pracy ubrania ochronne. O odzież ochronną powinien zadbać pracodawca, a w przypadku zaniedbania, służby BHP mogą go obciążyć karą pieniężną. Ubrania zakupione przez szefa są jego własnością. Kiedy pracownik kończy pracę na stanowisku, jest zobowiązany do oddania ubrań właścicielowi.  Kiedy ubrania ochronne zniszczą się i przestaną spełniać swoją funkcję, pracodawca ma obowiązek nieodpłatnie zapewnić swoim pracownikom nowe. Środki ochrony indywidulanej powinny być również zapewnione organom kontroli czy tymczasowym pracownikom.

Kiedy powinno się zadbać o środki ochrony indywidulnej?

O ubrania ochronne należy zadbać, kiedy nie da się uniknąć niebezpieczeństw, płynących z wykonywanej pracy.  Rozumiemy przez to wszystkie sytuacje, kiedy środki ochrony zbiorowej (czyli rozwiązania techniczne, mające na celu ochronę grupy ludzi w miejscu pracy) nie zapewniają wystarczającego bezpieczeństwa lub gdy właściwa organizacja pracy nie rozwiązuje problemu.

Jak odpowiednio dobrać środki ochrony indywidualnej?

Pracodawca powinien podjąć decyzję o zakupie odzieży ochronnej po konsultacji z pracownikami. Podczas ustaleń, dobrze jest odpowiedzieć na poniższe pytania pomocnicze:

 • Jakie przepisy BHP obowiązują?
 • Które części ciała pracowników są narażone na zranienie?
 • Czy uwzględniłeś rodzaj oraz stopień stężenia substancji zagrażających zdrowiu?
 • Jaki jest czas pracy? Ile czasu pracownik musi spędzić w miejscu, w którym jest narażony na niebezpieczeństwo?
 • Praca jest wykonywana w jednym miejscu czy wymaga przemieszczania się?
 • Jakiej pozycji wymaga wykonywany zawód?

Jakie wymagania prawne muszą spełniać środki ochrony indywidualnej?

Wszystkie wymagania zostały zawarte w ustawie o systemie oceny zgodności oraz rozporządzeniu w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej. Art. 237 § kp mówi o tym, że środki ochrony indywidualnej, dostarczone przez pracodawcę, muszą być zgodne z wymaganiami dotyczącymi oceny zgodności. Aby potwierdzić zgodność z wymaganiami, należy oznakować odzież ochronną znakiem CE.