Automaty vendingowe z artykułami BHP


Technologia Gesmatik może pomóc Twojej firmie  zagwarantować zgodność  i usprawnić zarządzanie dostawami oraz monitorowanie środków ochrony osobistej na COVID-19. System  Gesmatik umożliwia przechowywanie środków ochrony osobistej w idealnie szczelnej maszynie , w której  użytkownicy wprowadzają swój osobisty identyfikator, aby wydobyć potrzebne im przedmioty (maski na twarz, rękawiczki, środki ochrony osobistej, żele do rąk itp.). Oznacza to, że firma wywiązuje się ze swojego obowiązku dostarczenia tych przedmiotów i gwarantuje prawidłowe użytkowanie sprzętu oraz identyfikowalność zużycia. Zarządzanie środkami ochrony osobistej poprzez system GESMATIK umożliwia automatyczną dostawę materiałów roboczych, działa 24 godziny na dobę. Kontroluje wykorzystanie materiałów eksploatacyjnych i ostateczne przeznaczenie. W ten sposób zużycie ŚOI jest zoptymalizowany i uzyskuje się znaczne oszczędności. Według danych GESMATIK zużycie ŚOI otrzymuje średni spadek o 30%. JAKIE SĄ TE WIODĄCE FIRMY ? ● Przemysł farmaceutyczny, chemia, laboratoria, kosmetyki… ● Przemysł spożywczy: rozlewnie, pakowacze, przemysł konserwowy … ● Przemysł metalowy: odlewnie, mechanika, producenci pomocniczych urządzeń samochodowych, narzędzia producenci, ● Przemysł tekstylny. ● Przemysł lotniczy. ● Producenci papieru, przemysł opakowaniowy… ● Zakłady odzysku i recyklingu ● Zakłady usług transportowych i logistycznych. ● Sektor budowlany/budowlany i jego usługi konserwacyjne. ● Sektor opieki zdrowotnej: domy opieki, przychodnie i szpitale. ● Supermarkety i duże powierzchnie. ● Producenci wszelkiego rodzaju produktów

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Kategoria: