,

Beczka stalowa z wiekiem niezdejmowalnym o pojemności od 20 dm³ do 30 dm³

Dostępność:

Produkt dostępny na zamówienie


 • beczki spełniają wymagania zawarte w przepisach międzynarodowych ADR, RID, IMDG-Code, IATA-DGR dla drugiej i trzeciej grupy opakowań i są oznaczane znakiem UN
 • beczki stalowe posiadają certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B

 • pobocznica z rowkami wzmacniającymi – zgrzewana liniowo,
 • wieko i dno łączone z pobocznicą na potrójną zakładkę z uszczelnieniem,
 • uchwyt na wieku górnym,
 • zamknięcie metalowe (2″) lub zamknięcie metalowo-plastikowe rozkładane w kształcie lejka z automatycznym odpowietrzeniem,
 • kapsel do plombowania na życzenie klienta,
 • możliwość wykonania beczki z dwoma zamknięciami metalowymi (2″ i ¾″) na życzenie klienta,
 • malowane farbami wodorozcieńczalnymi wg. katalogu RAL,
 • znaki logo lub dodatkowe napisy na życzenie klienta,
 • bez powłok ochronnych,
 • malowane farbą chemoodporną,
 • malowane farbą dopuszczoną do bezpośredniego kontaktu z produktami spożywczymi (Świadectwo Jakości Zdrowotnej).