,

Beczka stalowa z wiekiem niezdejmowalnym o pojemności od 216,5 dm³ do 250 dm³

Dostępność:

Produkt dostępny na zamówienie


  • beczki spełniają wymagania zawarte w przepisach międzynarodowych ADR, RID, IMDG-Code, IATA-DGR dla pierwszej, drugiej i trzeciej grupy opakowań i są oznaczane znakiem UN,
  • beczki wykonane z blachy o grubości 0,8-0,7-0,8 mm, 1,0-0,8-1,0 mm i 1,0-1,0-1,0 mm (wieko-pobocznica-dno) posiadają certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B.

KONSTRUKCJA:

  • pobocznica z obręczami wytłaczanymi – zgrzewana liniowo,
  • dodatkowe wzmocnienie pobocznicy rowkami wzmacniającymi na życzenie klienta,
  • wieko i dno łączone z pobocznicą na potrójną zakładkę z uszczelnieniem,
  • konstrukcja wieka i usytuowanie zamknięć metalowych umożliwia maksymalne opróżnienie beczki,
  • zamknięcia metalowe (2″ i ¾″),
  • kapsle do plombowania na życzenie klienta,
  • malowane farbami wodorozcieńczalnymi wg. katalogu RAL,
  • znaki logo lub dodatkowe napisy na życzenie klienta.