,

Beczka stalowa z wiekiem niezdejmowalnym o pojemności od 30 dm³ do 65 dm³

Dostępność:

Produkt dostępny na zamówienie


 • beczki spełniają wymagania zawarte w przepisach międzynarodowych ADR, RID, IMDG-Code, IATA-DGR dla pierwszej, drugiej i trzeciej grupy opakowań i są oznaczane znakiem UN
 • beczki stalowe posiadają certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B

 • pobocznica z obręczami wytłaczanymi – zgrzewana liniowo,
 • wieko i dno łączone z pobocznicą na potrójną zakładkę z uszczelnieniem,
 • uchwyty na wieku górnym na życzenie klienta,
 • zamknięcia metalowe (2″ i ¾″) lub zamknięcie HZ,
 • kapsle do plombowania na życzenie klienta,
 • malowane farbami wodorozcieńczalnymi wg. katalogu RAL,
 • znaki logo lub dodatkowe napisy na życzenie klienta,
 • bez powłok ochronnych,
 • malowane farbą chemoodporną,
 • malowane farbą dopuszczoną do bezpośredniego kontaktu z produktami spożywczymi (Świadectwo Jakości Zdrowotnej).