,

Beczka stalowa z wiekiem zdejmowalnym o pojemności 210 dm³ do 250 dm³ z przewężeniem typu ISO OH

Dostępność:

Produkt dostępny na zamówienie


 • beczki spełniają wymagania zawarte w przepisach międzynarodowych ADR, RID, IMDG-Code, IATA-DGR dla pierwszej, drugiej i trzeciej grupy opakowań i są oznaczane znakiem UN.

 • pobocznica z obręczami wytłaczanymi – zgrzewana liniowo,
 • w górnej części pobocznicy przewężenie typ ISO OH,
 • dodatkowe wzmocnienie pobocznicy rowkami wzmacniającymi na życzenie klienta,
 • dno łączone z pobocznicą na potrójną zakładkę z uszczelnieniem,
 • wieko zdejmowane z uszczelką i pierścieniem zaciskowym,
 • możliwość zamontowania w wieku dodatkowych zamknięć metalowych (2″ i ¾″) na życzenie klienta,
 • zatyczki plastikowe do plombowania na życzenie klienta,
 • malowane farbami wodorozcieńczalnymi wg. katalogu RAL,
 • znaki logo lub dodatkowe napisy na życzenie klienta,
 • bez powłok ochronnych,
 • malowane farbą chemoodporną,
 • malowane farbą dopuszczoną do bezpośredniego kontaktu z produktami spożywczymi (Świadectwo Jakości Zdrowotnej).