,

Beczka stalowa z wiekiem zdejmowalnym o pojemności od 30 dm³ do 60 dm³

Dostępność:

Produkt dostępny na zamówienie


 • beczki spełniają wymagania zawarte w przepisach międzynarodowych ADR, RID, IMDG-Code, IATA-DGR dla pierwszej, drugiej i trzeciej grupy opakowań i są oznaczane znakiem UN,
 • w czasie transportu i magazynowania beczki stożkowe zajmują około 4 razy mniej miejsca niż beczki cylindryczne.

 • pobocznica z obręczą wytłaczaną – zgrzewana liniowo,
 • dno łączone z pobocznicą na potrójną zakładkę z uszczelnieniem,
 • możliwość wykonania dwóch uchwytów na pobocznicy na życzenie klienta,
 • wieko zdejmowane z uszczelką i pierścieniem zaciskowym,
 • możliwość zamontowania w wieku dodatkowych zamknięć metalowych (2″ i ¾″) na życzenie klienta,
 • zatyczki plastikowe do plombowania na życzenie klienta,
 • malowane farbami wodorozcieńczalnymi wg. katalogu RAL,
 • znaki logo lub dodatkowe napisy na życzenie klienta,
 • bez powłok ochronnych,
 • malowane farbą chemoodporną,
 • malowane farbą dopuszczoną do bezpośredniego kontaktu z produktami spożywczymi (Świadectwo Jakości Zdrowotnej).