Farba mcr Polylack A 25 kg

Mercor

Dostawa: Wysyłka do 3 dni

2 782,00  (bez VAT)

Farba mcr Polylack A 25 kg

System rozpuszczalnikowej farby pęczniejącej mcr Polylack A przeznaczony jest do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych w budownictwie. Może być stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń przy częściowej ekspozycji, szczególnie tam, gdzie wymagana jest wysoka estetyka wykonanego zabezpieczenia.

Odporność ogniową systemu zapewnia właściwy dobór grubości zabezpieczenia w zależności od: współczynnika masywności przekroju zabezpieczanego elementu U/A, wymaganej klasy odporności ogniowej, temperatury krytycznej stali.

Mcr Polylack A zgodnie z normą EN 13501-2:2007+A1:2009 zapewnia uzyskanie klas odporności:

 • R15 do R60 – profile otwarte – słupy i belki
 • R15 do R60 – profile zamknięte okrągłe oraz prostokątne – słupy
 • R15 do R60 – profile zamknięte okrągłe oraz prostokątne – belki

Dane techniczne:

 • gęstość: 1,35 ± 0,06 g/cm3
 • kolor farby pęczniejącej: biały
 • zawartość cząstek stałych: 76 ± 2 m/m %
 • zużycie teoretyczne: 1,95 kg/m2 / 1 mm suchej warstwy

Przed aplikacją farb ogniochronnych mcr Polylack A zabezpieczane elementy powinny zostać dokładnie oczyszczone z brudu, olejów, smarów, odpadającej farby i rdzy.

Kolejno nakładane są poszczególne warstwy systemu:

 • warstwa podkładowa epoksydowa lub alkidowa – gruntująca
 • warstwa zasadnicza – pęczniejąca
 • warstwa nawierzchniowa epoksydowa

Europejska Ocena Techniczna ETA-17/0735

Certyfikat stałości właściwości użytkowych 1301-CPR-1376

Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) 81250

Mocne strony
Zastosowanie
 • Hale produkcyjne i magazynowe
 • Centra logistyczne
 • Budynki użyteczności publicznej
 • Budynki handlowo – usługowe
SKU: MPOM1POLYLACKA25KG Kategoria:

Producent