• konstrukcyjnie wzmocniona skorupa
  • regulowaną więźba
  • pasek podbródkowy,
  • daszek chroniący twarz,
  • potnik,
  • rynienkę przeciwdeszczową,
  • otwory wentylacyjne,
  • uchwyty do mocowania lampy,
  • przewodu oraz ochronników słuchu.
  • skorupa hełmu wykonana jest z ABS.
  • producent gwarantuje zachowanie parametrów użytkowych hełmu w okresie 5 lat.

Hełm ochronny HO-01

HO-01

Dodatkowe informacje

Stan

Materiały użyte do produkcji hełmu gwarantują jego elektroizolacyjność do 440 V oraz możliwość stosowania w temperaturach od -20 do +50 st. C.
Ze względu na swoje własności antyelektrostatyczne hełm dopuszczony jest do użycia w strefach zagrożenia wybuchem: 0, 1, 2, 20, 21, 22. W szczególności, może być bezpiecznie stosowany w obecności mediów palnych o minimalnej energii zapłonu > 0,1 mJ, w tym – metanu i pyłów węgla, zwłaszcza – w warunkach klimatycznych panujących na terenie podziemnych zakładów górniczych (wyrobiska zaliczone do stopnia niebezpieczeństwa wybuchu metanu „a”, „b” i „c” oraz do klas zagrożenia wybuchem węgla „A” i „B”).
Przewidziany jest do stosowania głównie w górnictwie, hutnictwie, energetyce, budownictwie oraz w tych służbach, gdzie istnieje zagrożenie wybuchem.
Hełm spełnia wymagania polskiej normy PN-EN 397:1997 łącznie z wymaganiami dodatkowymi, tj. odporności na bardzo niską temperaturę (-20 st. C) oraz elektroizolacyjności.
Hełm charakteryzuje się niewielką wagą – poniżej 350 g z pełnym wyposażeniem dodatkowym dla górnictwa.