,

Kaptur ochronny KO-1

MASKPOL

Dostawa: Wysyłka do 4 dni

316,00  (bez VAT)

Kaptur ochronny KO-1

Kaptur ochronny KO-1 stanowi ochronę głowy, twarzy i dróg oddechowych.
Po skompletowaniu z pochłaniaczami, filtropochłaniaczami i filtrami wyposażonymi w łącznik Rd 40×1/7” ( EN 148-1) stanowi ochronę przed parami i gazami oraz pyłami i aerozolami.
Ochrona obejmuje związki organiczne o temperaturze wrzenia > 65oC, nieorganiczne za wyjątkiem tlenku węgla, gazy i pary kwaśne oraz amoniak i jego pochodne o ile ich sumaryczne stężenie objętościowe nie przekracza 0,5%, a także pyły, mgły i aerozole gdy stężenie tlenu w powietrzu wynosi minimum 17% obj.

 

 

 

Producent