Separatory w pełni retencyjne, koalescencyjne

Kingspan
Dostępność:

Produkt dostępny na zamówienie


W modelach o pełnej retencji związki ropopochodne separowane są z całego przepływu. Zastosowano tu wysokowydajne separatory koalescencyjne oraz zintegrowane osadniki piasku. W modelach z by-passem zastosowano dziesięciokrotne obejście burzowe, który jest w stanie przepuścić ściek deszczowy dalej, bez podczyszczania w układzie koalescencyjnym.

Najważniejsze informacje o produkcie

  • Wysoka skuteczność dzięki filtrom koalescencyjnym
  • Typoszeregi od 3-200l/s
  • Zintegrowane osadniki piasku
  • Monolityczne zbiorniki z PE lub GRP
  • Lekkie i łatwe w instalacji
  • Certyfikat CE
  • Dostępny system alarmowy informujący o przepełnieniu części olejowej
  • Możliwość przeprowadzenia konserwacji z poziomu gruntu
  • Przedłużenie włazu w przypadku głębszego posadowienia
Kategoria:

Producent