BHP

Praca w warunkach niebezpiecznych – przepisy i przydatne informacje

Praca w warunkach niebezpiecznych wymaga precyzyjnego przestrzegania zasad BHP, w tym do noszenia specjalnej odzieży ochronnej. Kwestie przypadków, w jakich powinna być stosowana odzież ochronna, reguluje Kodeks pracy i rozporządzenie ministra gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 2173).

Z rozporządzenia tego dowiadujemy się między innymi o tym, że pracodawca jest zobowiązany przydzielić pracownikowi odzież roboczą/ochronną wtedy, gdy:

 • prywatna odzież i buty pracownika mogą ulec znacznemu zabrudzeniu bądź zniszczeniu podczas wykonywania pracy;
 • odzież ochronna jest wymagana względami bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarnymi lub technologicznymi.

Do środków ochrony indywidualnej, jakie pracodawca powinien przydzielić pracownikowi wykonującemu pracę w niebezpiecznych warunkach, należy odzież, obuwie oraz dodatkowe akcesoria (izolujące cały organizm lub chroniące przed upadkiem z wysokości), które mają za zadanie chronić:

 • kończyny górne i dolne;
 • głowę, twarz i oczy;
 • układ oddechowy;
 • słuch.

Wszystkie elementy stroju pracownika muszą spełniać polskie normy, w tym być dostosowane do charakteru pracy na danym stanowisku oraz cechować się konkretnymi właściwościami ochronnymi i użytkowymi.

Ważne linki dotyczące pracy w warunkach niebezpiecznych

Przydatne książki o tematyce BHP

 1. „BHP w praktyce”, Bogdan Rączkowski.
 2. „BHP w transporcie”, Zdzisław Topolski.
 3. „BHP w branży elektrycznej”, J. Kozyra, W. Bukała.
 4. „BHP w branży budowlanej”, J Kozyra, M. Karbowniak.
 5. „BHP w branży mechanicznej”, Marek Łuszczak.
 6. „BHP w branży samochodowej”, Sławomir Kudzia.

Odzież specjalistyczna – słownik ważnych pojęć | Meridus

Odzież specjalistyczna powstaje z zastosowaniem różnych materiałów i technologii wykonania. Zobacz najważniejsze pojęcia związane z oferowaną odzieżą.