Sorbenty

Sorbenty – rodzaje i charakterystyka

Sorbenty, czyli materiały absorbujące ciecze wykonane z tworzyw naturalnych lub sztucznych to jedno z podstawowych narzędzi zapobiegania wyciekom i skażeniu groźnymi substancjami ciekłymi. Stosowane najczęściej przez strażaków, ale obecne także na wyposażeniu zakładów pracujących przy użyciu niebezpiecznych substancji sorbenty są materiałami niepalnymi, o bardzo wysokiej chłonności zarówno wody, jak i substancji oleistych.

Wśród dostępnych na rynku sorbentów wyróżnia się przede wszystkim:

  • Sorbenty sypkie, stosowane do usuwania substancji olejów, paliw, tłuszczy, smarów, substancji ropopochodnych i wody. Sorbenty sypkie są dostępne w formie granulatów stosowanych bezpośrednio na zanieczyszczonej powierzchni. Po wchłonięciu przez granulat niebezpiecznej substancji wystarczy zmieść i zutylizować pozostałości sorbentu – powierzchnie pozostałe po jego wykorzystaniu są dokładnie oczyszczone i gotowe do dalszego użytkowania.
  • Maty sorpcyjne, wykorzystywane przede wszystkim do usuwania cieczy agresywnych, np. glikoli i cieczy ropopochodnych. Ich powłoka jest trwała i odporna na ścieranie, co chroni przed wchłonięciem się niebezpiecznej substancji do podłoża.
  • Rękawy sorpcyjne, których głównym zastosowaniem jest wyznaczanie strefy wycieku są wykonane z wytrzymałej włókniny i wypełnione materiałem chłonnym. Często wykorzystuje się je w laboratoriach i halach produkcyjnych, a także tam gdzie konieczne jest pochłanianie wycieku z miejsc trudno dostępnych.

Jak działają sorbenty i kiedy należy je stosować?

Sorbenty w każdej dostępnej formie przygotowywane są z rozdrobnionych tworzyw sztucznych lub naturalnych skał i minerałów o wysokiej zdolności absorpcyjnej, dzięki której możliwe będzie szybkie i skuteczne pochłonięcie niebezpiecznego wycieku. Ich główną cechą jest niepalność, dzięki której sorbenty mogą być stosowane w miejscach zagrożonych wybuchem a także przez strażaków, np. podczas wycieków paliwa po wypadku samochodowym. Zależnie od rodzaju sorbentu, sposób ich działania może być nieco odmienny, jednak ogólna zasada pozostaje tu ta sama – sorbent umieszcza się bezpośrednio na powierzchni wycieku lub wokół niego (w przypadku rękawów absorpcyjnych), tak by jak najszybciej i najskuteczniej usunąć niebezpieczną ciecz bez ryzyka skażenia nią środowiska czy stworzenia zagrożenia dla człowieka.

Sorbenty uniwersalne

Sorbenty uniwersalne wchłaniają większość cieczy nieagresywnych, w tym ciecze ropopochodne, wodę oraz glikole. Sorbent uniwersalny stosuje się w celu neutralizacji wszystkich rodzajów wycieków niezależnie od ich składu chemicznego. Częściej znajdują zastosowanie w miejscach zadaszonych, nie narażonych na opady atmosferyczne. Sorbenty w postaci mat są używane na powierzchniach, których obszar do zabezpieczenia jest stosunkowo niewielki. Dla zabezpieczenia większych obszarów wygodniej korzystać z rolek. Perforacja mat pozwala na wygodne ich rwanie ograniczając ilość odpadów. Maty uniwersalne występują w różnych grubościach,  co warunkuje ich chłonność, i w różnych rozmiarach. Mogą być także wyposażone w powłokę znacznie ograniczającą przepuszczalność i podnoszącą ich trwałość.

Wyświetlanie wszystkich 11 wyników

Wyświetlanie wszystkich 11 wyników