Polityka jakości

Polityka Jakości

Polityką Jakości oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Meridus Sp. z o.o. Sp. k. jest dostarczanie wyrobów i świadczenie usług w sposób zapewniający satysfakcję naszym Klientom oraz bezpieczne warunki pracy.

Jakość w firmie jest traktowana jako wartość nadrzędna dotycząca nie tylko produktów i usług, ale również odnosząca się do wszelkich działań wewnątrz firmy i w jej otoczeniu.

Polityka jakości Meridus Sp. z o.o. Sp. k. określa kierunki działania zmierzające do:

  • zapewnienia warunków stałego rozwoju dla firmy;
  • zapewnienia klientowi bezpieczeństwa poprzez dostarczanie produktów i usług o wysokiej jakości oraz stworzenie kompleksowej oferty współpracy opartej na zaufaniu, profesjonalizmie i stabilności;
  • doskonalenia metod pracy i stwarzania warunków do rozwoju pracowników;
  • doskonalenia jakości zarządzania na każdym poziomie, utrzymania i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością;
  • budowania trwałych, więzi z dostawcami materiałów i towarów, współdziałającymi w ramach jednego łańcucha dostaw;
  • spełnienia mających zastosowanie wymagań, w tym wymagań prawnych związanych z zakresem działalności.

W realizacji Polityki Jakości uczestniczą wszyscy pracownicy firmy, a nad jej prawidłową realizacją czuwa dyrekcja, pełnomocnik ds. jakości oraz osoby odpowiedzialne za poszczególne działy.

Polityka Jakości podlega stałemu przeglądowi, realizowanemu przez kierownictwo podczas przeglądu zarządzania.

Zarząd Meridus Sp. z o.o. Sp. k. zobowiązuje się do:

  • dążenia do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ciągłego doskonalenia działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
  • zapewnienia niezbędnych zasobów i środków do prowadzenia i realizacji założeń Polityki Jakości oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Polityka Jakości oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jest znana i zakomunikowana wszystkim pracownikom, a jej zasady wprowadzone w funkcjonowanie każdego stanowiska pracy.

Prezes Zarządu

Kędzierzyn-Koźle, 01.12.2018 r.