Asfaltowa masa naprawcza DS 30 20kg

Dostępność:

Produkt dostępny na zamówienie


Asfaltowa masa naprawcza DS 30 20kg

Asfaltowa masa naprawcza do grubości warstwy powyżej 15 mm, stosowana na gorąco

Odpowiadająca TL-Fug-StB 01

Przeznaczenie:

Asfaltowa masa naprawcza DS 30, przeznaczona jest do wyrównywania kolein i śladów po frezowaniu, wyrównywania zapadlin i ubytków w nawierzchniach drogowych. Jest również odpowiednia do rehabilitacji nawierzchni po usunięciu oznakowania poziomego. Ponadto może być stosowana jako środek naprawczy do zniszczonych, wysuszonych nawierzchni asfaltowych.

Cechy produktu:

 • DS 30 spełnia wymagania „Technicznych warunków dostaw asfaltowych zalew drogowych” (TL Fug-StB 01) dla „mas zalewowych do napraw nawierzchni”.
 • składa się z asfaltu twardego i wypełniaczy mineralnych (kruszywo). Jest odpowiednia do układania warstwy jednorazowo powyżej 15mm.

Asfaltowa masa naprawcza DS 30 oraz wykonane nią naprawy charakteryzują się następującymi cechami:

 • Łatwa w naniesieniu i wyrównaniu
 • bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych i bitumicznych;
 • stabilna w warstwach o grubości powyżej 15 mm jednorazowo;
 • współpracująca z wszystkimi materiałami budowlanymi na bazie bitumu;
 • duża odporność na starzenie się zarówno produktu, jak i wykonanej naprawy;
 • odporne na działanie wody, soli, słabych kwasów itp.
 • produkt na bazie asfaltu – łatwy recycling.

Aplikacja:

 1. roztapianie – 

  Po wyjęciu zalewy z opakowania (puszka metalowa lub worek) należy ją włożyć do kotła i rozgrzać do temperatury aplikacji 190-240 0C. Najlepszy jest kocioł płaszczowy z dużym wylewem (min. 2cm średnicy) z mieszadłem mechanicznym i termometrem, aby uniknąć przywierania materiału do ścian kotła, co może spowodować jego punktowe przegrzanie i zwęglenie, a nawet zapłon. Przed aplikacją należy zwrócić uwagę, aby materiał był jednorodny – podczas roztapiania kruszywo ma tendencję do osiadania na dnie kotła.

 2. przygotowanie podłoża – 

  Podłoże przed naprawą muszą być suche i czyste. Należy usunąć z nich pozostałości oleju i tłuszczu oraz kurz i luźne kawałki. Zalecane jest przedmuchanie strumieniem sprężonego gorącego powietrza, w celu jej dokładnego oczyszczenia, wysuszenia i podgrzania.  Przy naprawie nawierzchni mineralnej (np. betonowej) zalecane jest naniesienie specjalnego gruntownika żywicznego do mas zalewowych na gorąco. Gruntownik ma za zadanie związanie pozostałości pyłowych i utworzenia przyczepnej powłoki, która wzmocni przyczepność masy do podłoża. Przed wypełnieniem ubytku naniesiony gruntownik musi wyschnąć tzn. powierzchnia zagruntowana powinna być dotykowo sucha. Tak przygotowane podłoże gwarantuje wysoką siłę przyczepności i trwałą naprawę.

 3. wypełnienie ubytku – 

  Asfaltową masę naprawczą DS 30 można aplikować z konewki (ew. innego naczynia) lub bezpośrednio z kotła zalewarki. Masa nie nadaje się do pompowania gdyż zawiera kruszywo. Przed aplikacją należy zwrócić uwagę, aby materiał był jednorodny – podczas roztapiania kruszywo ma tendencję do osiadania na dnie kotła. Podczas aplikacji masa musi mieć odpowiednią temperaturę. W niższej temperaturze płynność masy spada, co wyraźnie utrudnia pracę i wpływa na jakość wykonanej naprawy. Dla osiągnięcia odpowiedniej przyczepności naprawianej nawierzchni można zaraz po zaaplikowaniu masy posypać ją grysem o uziarnieniu 1-3 lub 2-5 i docisnąć lekkim walcem ręcznym. Naprawiana powierzchnia może następnie być pokryta innym materiałem, np. oznakowanie poziome.

Warunki pogodowe:

 • Odpowiednio przygotowane miejsca mogą byś zalewane w korzystnych warunkach atmosferycznych, przy temperaturze podłoża nie niższej niż 5° C. Przy zagrożeniu opadami deszczu lub przy wystąpieniu jego opadu należy przerwać pracę.

Zużycie materiału:

 • DS 30 – długość miejsca naprawianego [cm] x szerokość miejsca naprawianego [cm] x głębokość miejsca naprawianego [cm] x gęstość masy [=2,2 g/cm3] = zużycie [g]
 • Gruntownik – zużycie gruntownika wynosi ok. 0,3 l.m2.
Kategoria: