Bloczek murarski Z500 A, B, C, D, E, F


Dostawa: Wysyłka do 4 dni

6 modyfikacji dla różnych sposobów zawieszania.

Bloczek murarski Z500 A, B, C, D, E, F

Przeznaczenie:
Służy, jako urządzenia przenośne przy pracach montażowych i murarskich, przy podnoszeniu i ciągnięciu ładunków ręcznie siłą działającą w linie konopnej albo poliamidowej.

Własności:

  • prosta konstrukcja w pięciu modyfikacjach dla różnych sposobów zawieszania
  • minimalne wymagania dotyczące konserwacji

Do bloczków we wszystkich wykonanych stosuje się linę z hakiem typu Z500L, która nie jest częścią dostawy i trzeba ją zamawiać osobno.

Lina Z500L ma Ø 11mm, podstawowa długość liny wynosi 20 m. Ewentualnie można zastosować inną linę poliamidową albo konopną do Ø 16mm.