Gaśnica proszkowa 2kg GP-2x ABC/MM


  • Łatwa i ergonomiczna w obsłudze,
  • szybka i skuteczna w gaszeniu,
  • ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej,
  • zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy,
  • konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia,
  • możliwość wielokrotnego napełniania,
  • zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.

Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC. Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001.  Służy do zabezpieczania samochodów dostawczych i ciężarowych, w sytuacjach zagrożenia pożarowego. Świetnie się sprawdza w budynkach użyteczności publicznej, magazynach, garażach, pomieszczeniach biurowych.