Masa zalewowa do szczelin typ N2: Biguma TL82 10kg


Dostawa: Wysyłka do 4 dni

Masa zalewowa do szczelin typ N2: Biguma TL82 10kg

Bitumiczna, trwale elastyczna masa zalewowa do szczelin i dylatacji w nawierzchniach asfaltowych i betonowych, do naprawy pęknięć stosowana na gorąco, zgodna z DIN EN 14188-1 typ N2

Opis:

 • Bitumiczna masa zalewowa na gorąco produkowana jest na bazie wysokiej jakości bitumu modyfikowanego polimerami oraz specjalnych dodatków zapewniających elastyczność w każdych warunkach pogodowych. Kolor – czarny. Konsystencja – w temperaturze pokojowej – ciało stałe, trwale elastyczne

Zastosowanie:

Bitumiczna masa zalewowa na gorąco jest przeznaczona do:

 • wypełniania szczelin dylatacyjnych i połączeń we wszelkiego rodzaju nawierzchniach (asfalt, beton, płyty betonowe itp.) oraz pomiędzy nimi;
 • uszczelniania połączeń pomiędzy nawierzchnią asfaltową lub betonową, a elementami prefabrykowanymi (krawężniki, rynienki ściekowe, itp.)
 • uszczelniania połączeń pomiędzy nawierzchnią asfaltową lub betonową, a elementami stalowymi (włazy, kratki ściekowe)
 • wypełnianie i uszczelnianie pęknięć i uszkodzonych szwów w nawierzchniach asfaltowych.

Masą można wypełniać szczeliny poziome lub o lekkim nachyleniu Maksymalny dopuszczalny spadek szczeliny może wynosić do 8%.

Cechy produktu / Zalety:

Asfaltowa masa zalewowa na gorąco oraz wykonane nią uszczelnienia charakteryzują się następującymi cechami:

 • elastyczne połączenie gwarantujące optymalne wyważenie pomiędzy wysoką ciągliwością i dobrą przyczepnością oraz wysoką odpornością na nacisk oraz wysokie i niskie temperatury;
 • Elastyczna w każdych warunkach – gwarancja szczelności i trwałości połączeń
 • rozciągliwość do 25% szerokości wypełnienia;
 • łatwość wbudowywania;
 • bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych i bitumicznych;
 • duża odporność na starzenie się zarówno produktu, jak i wykonanego połączenia;
 • odporne na działanie wody, soli, słabych kwasów itp.

Właściwości techniczne:

 

Cecha Jednostka      Wartość Wymagania wg DIN EN 14188-1

dla mas zalewowych na gorąco

Temperatura aplikacji ° C 170-180
Gęstość g/cm3 Ok. 1,20
Punkt mięknienia Pik ° C 102 ≥ 85
Penetracja stożkiem 0,1 mm 54 50-100
Nawrót sprężysty % 59 10-60
Punkt mięknienia Pik po starzeniu temperaturowym ° C 104
Elastyczność i przyczepność przy -20° C
Przed starzeniem

F max

Po starzeniu

F max

mm

%/ N/mm²

mm

%/ N/mm²

5

0,34

5

0,20

5

≤ 0,75

5

≤ 0,75

Bitumiczna masa zalewowa na gorąco odpowiada wymaganiom norm: niemieckiej TL bit Fug 82 oraz ZTV Fug-StB 01, szwajcarskiej SNV 671 625a Typ KBH, amerykańskiej US Fed.Spec.SS-S-164 i europejskiej DIN EN 14188-1

Aplikacja:

1) roztapianie

 • Po wyjęciu zalewy z opakowania (puszka metalowa lub karton) należy ją włożyć do kotła i rozgrzać do temperatury aplikacji – ok. 160 0C. Najlepszy jest kocioł płaszczowy z mieszadłem mechanicznym i termometrem, pozwalający unikać miejscowego przegrzania i przywierania skoksowanego materiału do ścian kotła. Należy bardzo uważać, by nie przegrzać masy powyżej temperatury maksymalnej – spowoduje to uszkodzenie wiązań polimerowych, i w konsekwencji doprowadzi do utraty części jej właściwości,
 • Stapiać jedynie taką ilość masy, która przewidywana jest na zapotrzebowanie całodzienne, ponieważ właściwości produktu mogą się zmienić w wyniku wielokrotnego stopienia.

2) przygotowanie podłoża

 • Fugi w betonie i asfalcie przed wypełnieniem zalewą muszą być suche i czyste. Należy usunąć z nich pozostałości oleju i tłuszczu oraz luźne kawałki. Szczeliny należy przedmuchać strumieniem sprężonego powietrza, można użyć powietrza gorącego w celu dodatkowego wysuszenia i podgrzania szczeliny.
 • Przed zalaniem szczeliny zalewą drogową zalecane jest naniesienie gruntownika Reinau Kunststoffhaftgrund lub Denso Corrisol K. Gruntownik ma za zadanie związanie pozostałości pyłowych i utworzenia przyczepnej powłoki, która wzmocni przyczepność masy do ścian fugi.
 • Gruntownik musi pokrywać pionowe ściany fugi w całości, tworząc cienki film.
 • Przed wypełnieniem fugi naniesiony gruntownik musi wyschnąć tzn. powierzchnia zagruntowana powinna być dotykowo sucha. Tak przygotowane podłoże gwarantuje wysoką siłę przyczepności i prawidłowe uszczelnienie

3) wypełnienie fugi

 • Asfaltową masę zalewową można aplikować z konewki (ew. innego naczynia) lub mechanicznie przy użyciu lancy. Podczas tej czynności masa musi mieć odpowiednią temperaturę. W niższej temperaturze płynność masy spada, co wyraźnie utrudnia pracę.
 • Przy szczelinach powyżej 2cm głębokości można zastosować wałek podpierający z PE lub wypełnić ją innym materiałem do głębokości ok. 2-3 cm. Szczeliny fazowane należy wypełniać do dolnej krawędzi fazy zachowując menisk wklęsły.
 • Zużycie – 1,2 kg na 1 litr objętości szczeliny
Kategoria: