Mikrokulki Szklane Odblaskowe 25kg Interminglass

Dostępność:

Produkt dostępny na zamówienie


Mikrokulki Szklane Odblaskowe 25kg Interminglass

Mikrokulki stosuje się w celu uzyskania efektu „farby odblaskowej”.

Granulacja: 125-630 mikronów.

• Charakterystyka ogólna:

Mikrokulki szklane refleksyjne są integralną częścią nowoczesnych technik oznakowania poziomego dróg i stanowią o jego właściwościach odblaskowości. Mikrokulki refleksyjne są wbudowywane w zaschniętą powierzchnię oznakowania poziomego. Tak umieszczone działają jak miniaturowe soczewki, które zbierając światło padające z reflektorów nadjeżdżających pojazdów, odbijają jego część z powrotem w kierunku kierowcy.

Stosowanie mikrokul szklanych znacznie poprawia bezpieczeństwo na drogach w warunkach nocnych.

• Zakres stosowania:

Mikrokulki są przeznaczone do bezpośredniego nanoszenia na świeżo wykonywane oznakowanie poziome dróg w

celu zapewniania widzialności oznakowań w nocy.

Mikrokulki mogą być stosowane zarówno do oznakowań cienkowarstwowych wykonywanych farbami, jak i grubowarstwowych wykonywanych termoplastami i dwuskładnikowymi masami chemoutwardzalnymi. Przy doborze określonej granulacji mikrokulek do poszczególnych rodzajów farb, termoplastów i mas chemoutwardzalnych należy kierować się zaleceniami dostawców tych materiałów, podawanymi w informacjach technicznych.

Kategoria: