Próg zwalniający PW-40 – element środkowy


Dostawa: Wysyłka do 3 dni

Próg zwalniający PW-40 – element środkowy

Progi zwalniające stosowane są do zwiększenia bezpieczeństwem ruchu drogowego, pozwalają wymusić ograniczenia prędkości pojazdów w określonym miejscu na drodze. Szczególnie przydatne są w miejscach, w których kierowcy nie powinni osiągać nadmiernych prędkości np. na drogach osiedlowych, przy budynkach użyteczności publicznej (szkołach), na parkingach, przy dużych centrach handlowych, w obrębie stacji benzynowych.

Progi podrzutowe montuje się przy użyciu kołków rozporowych bezpośrednio do nawierzchni drogi, na okres stały lub czasowy i nie wymaga szczególnego przygotowania podłoża.

Próg posiada Krajową Ocenę Techniczną, „Progi zwalniające i podrzutowe z tworzyw sztucznych”, wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Krajowa specyfikacja techniczna: IBDiM-KOT-2017/033.

Dane techniczne

Długość 400 mm
Szerokość 500 mm
Wysokość 50 mm
Waga 8 kg