Znaki Bezpieczeństwa


Znaki bezpieczeństwa mają wiele zastosowań. Służą nie tylko do oznakowania dróg, ale również terenów zewnętrznych, miejsc pracy, oznakowania maszyn i urządzeń. Ich używanie w większości przypadków regulują przepisy prawa krajowego jak i międzynarodowego. Ich wielozadaniowość pozwala na szybka i jasny odczyt informacji, przestrzegają, ostrzegają, zakazują i nakazują, dzięki temu dużo skutecznej unikniemy niebezpiecznych sytuacji w miejscach pracy, które mogą zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu osób znajdujących się w strefach zagrożenia. W naszej ofercie znajdują się znaki różnych kategorii. O ofertę zapytaj naszego konsultanta.

 

  • Znaki ewakuacyjne,
  • Znaki ochrony PPOŻ,
  • Instrukcję BHP i PPOŻ,
  • Tablice budowlane,
  • Znaki BHP,
  • Oznaczenia rurociągów,
  • Znaki gazownicze,
  • Piktogramy,
  • Znaki elektryczne.