,

Zbiornik magazynowy


2 750,00 6 980,00  (bez VAT)

Zbiornik magazynowy 400L/750L/1000L/1500L

 

Zbiorniki z podwójnymi ściankami, z ocynkowanej blachy stalowej, z pojemnikiem wewn. z PE (HDPE).
4 przyłącza z gwintem wewnętrznym 2” na górze zbiornika.

Na stałe połączone z paletą z blachy stalowej, możliwość podjeżdżania wózkiem podnośnym i stertownikiem z czterech stron.

Zbiorniki magazynowe można ustawiać wyłącznie w budynkach (min. dwie połączone ze sobą ściany z dachem).

  • Do składowania świeżego i zużytego oleju, oleju napędowego / opałowego, temp. zapłonu > 55 °C
  • Pojedyncze zbiorniki z wbudowaną wanną wychwytową z ocynkowanej blachy stalowej i z pojemnikiem wewn. z PE, w zestawie ze wskaźnikiem stanu napełnienia, optycznym wskaźnikiem wycieku i uchwytami
  • Również bez wanny wychwytowej w strefach ochrony wód gruntowych (prosimy o przestrzeganie warunków ustawiania obowiązujących według prawa danego kraju)
  • Niska konstrukcja – bez podestu przy napełnianiu (do 1000 l)
  • Zintegrowana ocynkowana wanna wychwytowa z blachy stalowej
  • Dopuszczony do transportu wewnątrz i na zewnątrz zakładu wg ADR (bez zamontowanej pompy)
  • Powtarzalny test po 2,5 roku, przeprowadzany przez biegłego (ADR 6.5.4.4.1b) – atest transportowy dla zbiornika PE ważny przez okres 5 lat
  • Niżej położony punkt ciężkości zwiększa stabilność oraz ułatwia manipulowanie i transport

Dostępny w wariantach:

Pojemność L Wymiary cm (dł. x szer. x wys.) Waga kg Model
400 73 x 74 x 117 55 7536
750 98 x 80 x 146 82 7381
1000 128 x 80 x 147 100 7382
1500 164 x 80 x 191 165 7539