Znaki ewakuacyjne Płyta twarda PVC, nadruk fotoluminescencyjny

 

Prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia ilości i dostępności konkretnych znaków

 

Dostępne znaki:

 • ALARMOWY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY
 • KIERUNEK DO MIEJSCA ROZMIESZCZENIA SPRZĘTU PPOŻ. LUB URZĄDZENIA OSTRZ. PROSTA
 • KIERUNEK DO MIEJSCA ROZMIESZCZENIA SPRZĘTU PPOŻ. LUB URZĄDZENIA OSTRZ. UKOŚNA
 • NIE ZASTAWIAĆ
 • NIE ZASTAWIAĆ
 • ZAKAZ UŻYWANIA OTWARTEGO OGNIA PALENIE TYTONIU ZABRONIONE
 • ZAKAZ UŻYWANIA OTWARTEGO OGNIA
 • PALENIE TYTONIU ZABRONIONE
 • PALENIE TYTONIU ZABRONIONE
 • PALENIE TYTONIU ZABRONIONE NA TERENIE CAŁEGO OBIEKTU
 • PALENIE TYTONIU ZABRONIONE NA TERENIE CAŁEGO ZAKŁADU
 • PALENIE TYTONIU ZABRONIONE NA TERENIE CAŁEGO BUDYNKU
 • ZAKAZ PALENIA TYTONIU I E-PAPIEROSÓW
 • ZAKAZ PALENIA E-PAPIEROSÓW
 • ZAKAZ GASZENIA WODĄ
 • NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU MATERIAŁY ŁATWO ZAPALNE
 • MATERIAŁY ŁATWO ZAPALNE
 • UWAGA! MATERIAŁY ŁATWOPALNE
 • NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU
 • NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU MATERIAŁY UTLENIAJĄCE
 • MATERIAŁY UTLENIAJĄCE
 • NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU MATERIAŁY WYBUCHOWE
 • MATERIAŁY WYBUCHOWE
 • NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU
 • UWAGA! MATERIAŁY WYBUCHOWE
 • STREFA ZAGROŻENIA WYBUCHEM
 • URUCHAMIANIE KLAP DYMOWYCH
 • MIEJSCE URUCHAMIANIA URZĄDZENIA GAŚNICZEGO
 • PRZYŁĄCZE PÓŁSTAŁEGO URZĄDZENIA GAŚNICZEGO
 • KUREK GŁÓWNY INSTALACJI GAZOWEJ
 • SUCHY PION
 • PRZECIWPOŻAROWY ZBIORNIK WODY
 • PRZECIWPOŻAROWE STANOWISKO CZERPANIA WODY
 • DŹWIG PRZECIWPOŻAROWY
 • OTWIERANIE KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH
 • ZESTAW SPRZĘTU PRZECIWPOŻAROWEGO
 • ZAWÓR HYDRANTOWY
 • PHYDRANT ZEWNĘTRZNY
 • DRZWI PRZECIWPOŻAROWE ZAMYKAĆ! LEWE
 • DRZWI PRZECIWPOŻAROWE ZAMYKAĆ! PRAWE
 • PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
 • DROGA POŻAROWA
 • DROGA POŻAROWA NIE ZASTAWIAJ
 • BRAMA WJAZDOWA NIE ZASTAWIAJ
 • BRAMA POŻAROWA NIE ZASTAWIAJ
 • OSTROŻNIE Z OGNIEM
 • STREFA POŻAROWA
 • DROGA POŻAROWA
 • BRAMA POŻAROW
 • PZAKAZ UŻYWANIA OTWARTEGO OGNIA
 • PALENIE TYTONIU ZABRONIONE
 • UWAGA! STREFA ZAGROŻENIA POŻAROWEGO
 • PZAKAZ PALENIA NA TERENIE CAŁEGO OBIEKTU
 • ZAKAZ PALENIA NA TERENIE CAŁEGO ZAKŁADU
 • PZAKAZ PALENIA NA TERENIE CAŁEGO BUDYNKU
 • PPALENIE TYTONIU ZABRONIONE
 • ZAKAZ PALENIA
 • GAŚNICA
 • HYDRANT
 • DRABINA POŻAROWA
 • ZESTAW SPRZĘTU OCHRONY PPOŻ
 • ALARM POŻAROWY
 • TELEFON ALARMOWANIA POŻAROWEGO
 • STAŁA BATERIA GAŚNICZA
 • GAŚNICA NA WÓZKU
 • GENERATOR PIANOTWÓRCZY
 • ZRASZACZ WODNY
 • INSTALACJA GAŚNICZA
 • STAŁA BUTLA GAŚNICZA
 • ZDALNA STACJA GAŚNICZA
 • CZUJNIK OGNIA
 • KOC GAŚNICZY