Do prac ogólnych

Kategoria II – rękawice ochronne stosowane w przypadku średniego ryzyka. Do tej kategorii zaliczane są rękawice używane w sytuacjach o stopniu ryzyka nie klasyfikowanym jako niskie ani bardzo wysokie. Są to głównie rękawice najczęściej rozpowszechnione w różnych gałęziach przemysłu i stosowane w większości prac przemysłowych, chroniące przed uszkodzeniami mechanicznymi (rękawice do ogólnego użytku, wymagające dobrej odporności na przecięcia, przebicia i tarcie) – (PN-EN 388), chroniące przed chemikaliami, rękawice chroniące przed zimnem i ciepłem (do 100°C). Do rękawic ochronnych kategorii II zaliczamy rękawice antywibracyjne, rękawice dziane powlekane, rękawice skórzane i wzmacniane skórą, jak też rękawice ocieplane. Rękawice te muszą być poddane niezależnym testom i zatwierdzone przez Jednostkę Notyfikowaną. Tylko zatwierdzone jednostki mogą wydawać znak CE, bez którego rękawice nie mogą być sprzedawane.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 8