Odzież ochronna, certyfikowana

Odzież ochronna, certyfikowana

Odzież ochronna to odzież, która okrywa lub zastępuje odzież osobistą i chroni pracownika przed jednym lub wieloma zagrożeniami. Do odzieży ochronnej nie zalicza się odzieży przeznaczonej do wykonywania prac, przy których występuje tylko intensywne brudzenie substancjami nieszkodliwymi dla zdrowia, działają czynniki powodujące przyśpieszone niszczenie odzieży lub wymagana jest specjalna czystość wytwarzanego produktu. Ten rodzaj odzieży zaliczany jest do odzieży roboczej, która nie podlega obowiązkowej certyfikacji.

Ze względu na rodzaj zagrożenia odzież ochronna dzieli się na: odzież chroniącą przed czynnikami chemicznymi, odzież chroniącą przed czynnikami biologicznymi, odzież chroniącą przed czynnikami mechanicznymi, odzież chroniąca przed czynnikami termicznymi, odzież chroniąca przed promieniowaniem elektromagnetycznym i porażeniem prądem, odzież chroniąca przed czynnikami atmosferycznymi i wodą, odzież przeznaczona do stosowania w atmosferze zagrożonej wybuchem, odzież chroniąca przed promieniowaniem elektromagnetycznym i porażeniem prądem. Drugim kryterium podziału jest zapewniany przez odzież zakres ochrony: odzież chroniąca tułów, np. płaszcze, peleryny, kurtki, kombinezony, fartuchy, fartuchy przednie, bluzy, ubrania, spodnie, kamizelki, ochraniacze części tułowia, np. ochraniacze barku, ochraniacze klatki piersiowej, ochraniacze brzucha, ochraniacze pośladków, ochraniacze przedramienia, nakrycia głowy, np. kaptury, kapelusze, czapki, berety.

Wyświetlanie 1–15 z 27 wyników

Wyświetlanie 1–15 z 27 wyników