,

Pochłaniacze Maskpol P 21/A-A;B;E;K

Dostępność:

Produkt dostępny na zamówienie


Pochłaniacze selektywne P 21/1- A,B,E,K wg normy EN 14387:2004 są wymiennymi elementami oczyszczającymi, które
po skompletowaniu z kapturem ochronnym, maską lub półmaską wyposażoną w znormalizowany łącznik gwintowy Rd 40×1,7″”
wg EN-148-1:2018, służą do ochrony układu oddechowego  przed związkami organicznymi, nieorganicznymi, gazami i parami kwaśnymi oraz amoniakiem.
Ochrona obejmuje związki organiczne o temperaturze wrzenia > 65oC, nieorganiczne za wyjątkiem tlenku węgla, gazy i pary kwaśne oraz amoniak i jego pochodne o ile ich sumaryczne stężenie objętościowe nie przekracza 0,5%, a stężenie tlenu w powietrzu wynosi minimum 17% obj.
Pochłaniacz występuje w obudowie metalowej lub z tworzywa.