Aparaty absorpcyjne

 

Aparaty absorpcyjne

W przemyśle wykorzystuje się wiele rozwiązań, które mają na celu ułatwienie pracy i zwiększenie poziomu jej bezpieczeństwa. Jednym z rozwiązań są aparaty absorpcyjne służące do pochłaniania konkretnych składników.

Aparaty absorpcyjne – czym są?

Mianem aparatów absorpcyjnych określa się specjalistyczne urządzenia lub sprzęty laboratoryjne, których zadaniem jest pochłanianie wybranych składników mieszaniny gazowej przez wykorzystaną ciecz. Absorpcja pozwala oczyszczać gazy i wychwytywać z nich pożądane składniki. Ciesz wykorzystana do absorpcji najczęściej płynie w takim urządzeniu w przeciwprądzie do gazu.

Aparaty absorpcyjne mają zastosowanie nie tylko w przemyśle, ale też na statkach, głównie w instalacjach wydechowych kotłów, silników i agregatów. W takim zastosowaniu absorbery służą do odsiarczania spalin. Tego typu płuczki mają za zadanie ograniczyć emisję niekorzystnych związków do wody i atmosfery.

Rodzaje aparatów absorpcyjnych

  1. Aparaty błonkowe

Pierwszym rodzajem aparatów absorpcyjnych są aparaty błonkowe, w których absorbent spływa w dół urządzenia, a sama absorpcja odbywa się na powierzchni filmu. W aparatach błonkowych gaz przepływa we współprądzie lub w przeciwprądzie. Absorbery błonkowe można podzielić na 3 zasadnicze rodzaje: płytkowe, kaskadowe i rurkowe.

  1. Aparaty powierzchniowe

Absorbery powierzchniowe są z reguły ceramicznymi aparatami naczyniowymi (turylami), w których dochodzi do ograniczenia powierzchni pomiędzy fazami jedynie w zakresie powierzchni swobodnej cieczy, a przepływ gazu i cieczy jest przeciwprądowy. Powierzchniowe absorbery można łączyć, dzięki czemu uzyskuje się większą ostateczną wydajność urządzenia.

  1. Aparaty z wypełnieniem

Absorbery tego typu mają postać kolumny o kołowym przekroju i dysponują wypełnieniem, które zwiększa powierzchnię wymiany pomiędzy cieczą a gazem. Aparaty absorpcyjne z wypełnieniem są najpopularniejszym typem absorberów wykorzystywanych w przemyśle. Ich prosta budowa i właściwości antykorozyjne czynią je łatwymi w obsłudze i wyjątkowo wytrzymałymi. Aparaty z wypełnieniem można łączyć w baterie i zwiększać wydajność układu.

  1. Aparaty natryskowe

Absorbery natryskowe mają konstrukcję kolumnową bez wypełnienia. Absorbent jest rozpylany za pomocą specjalnych dysz, a podczas opadania styka się z gazem. Tego typu aparaty występują też w wersji cyklonowej mokrej z króćcami odprowadzającymi gazy usytuowanymi stycznie do kolumny.

  1. Aparaty barbotażowe

W absorberach barbotażowych gaz w postaci pęcherzyków przepływa przez warstwy absorbentu. Pod względem budowy wyróżniamy 3 podtypy aparatów barbotażowych: naczyniowe, kolumnowe i mechaniczne.

Zastosowanie aparatów absorpcyjnych

Aparaty absorpcyjne mają zastosowanie w różnych branżach przemysłu, np. w produkcji drzewnej lub w firmach zajmujących się wytwarzaniem elementów z tworzyw sztucznych. Absorbery można stosować do oczyszczania spalin w różnego rodzaju instalacjach przemysłowych, np. w celu pochłaniania tlenków siarki. Metoda ta jest jedną z podstawowych w określaniu stopnia zanieczyszczenia powietrza.