Inertyzacja

Inertyzacja

Inertyzacja jest jedną z metod podstawowej ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej, a także metodą wykorzystywaną w celu konserwowania produktów wrażliwych na działanie tlenu.

Inertyzacja – czym jest?

Mianem inertyzacji określa się kontrolowaną redukcję stężenia tlenu realizowaną przy wykorzystaniu obojętnego gazu, czyli gazu, który nie reaguje z obecnymi substancjami. Inertyzacja umożliwia zminimalizowanie ryzyka pożaru lub wybuchu, dzięki czemu przedkłada się na zwiększenie bezpieczeństwa w użytkowanych budynkach.

Zjawisko inertyzacji wykorzystuje znane nam procesy. Powietrze składające się w ok. 70% z azotu, w 21% z tlenu i w 1% z innych gazów dzięki swojemu składowi jest korzystne dla rozwoju pożaru, i sprzyja zagrożeniu wybuchem. Dzięki inertyzacji tlen zostaje wyparty z powietrza i zastąpiony obojętnym gazem, np. azotem, argonem, dwutlenkiem węgla czy parą wodną, co zmienia właściwości powietrza. Wybuch powstaje z udziałem trzech czynników: paliwa, źródła zapłonu i tlenu. Czasami wystarczy iskra lub mocne rozgrzanie powierzchni i chociaż nie można w pełni zapobiec niebezpieczeństwu związanemu z paliwem czy źródłem zapłonu, to tlen podlega kontroli, a jego ograniczenie może przeciwdziałać pożarowi lub wybuchowi.

Zastosowanie inertyzacji

Inertyzacja jest stosowana w ochronie przeciwpożarowej w miejscach, gdzie zastosowanie wody gaśniczej mogłoby spowodować jeszcze większe szkody niż sam pożar, ale metoda ta może być też stosowana w innych sytuacjach. Inertyzacja ma zastosowanie na halach produkcyjnych i w magazynach przedsiębiorstw o różnych profilach działalności, ale szczególnie tam, gdzie ryzyko pożaru jest największe czy to z uwagi na specyfikę obiektu, czy składowanych tam materiałów.

Osiągnięcie ochrony dzięki inertyzacji jest możliwe poprzez kontrolowanie stałego tempa podawania obojętnego gazu i utrzymanie niewielkiego nadciśnienia na poziomie 10-50 mb, które zapobiegnie wyciekaniu tlenu.

W jakich branżach stosuje się inertyzację?

Inertyzacja ma zastosowanie w różnego rodzaju segmentach rynkowych, w tym:

  • chemicznym;
  • farmaceutycznym;
  • drzewnym i papierniczym;
  • produkcji i przetwórstwa żywności;
  • betonowym i budowlanym;
  • w elektrowniach tradycyjnych i jądrowych.

Materiałem palnym może być niemal wszystko, począwszy od elementów maszyn, przez produkowane towary, a na substancjach chemicznych kończąc. Inertyzacja jest rozwiązaniem prewencyjnym umożliwiającym ograniczenie ognia lub uniemożliwiającym jego powstanie. W większości przypadków do podtrzymania reakcji spalania zawartość tlenu w powietrzu musi wynosić w granicach 13-17% objętości powietrza. Jeśli zawartość tlenu zostanie zredukowana poniżej tego poziomu, proces spalania zostanie zahamowany.

W celu uzupełnienia działania inertyzacji zalecane jest wykorzystanie SSP (Systemu Sygnalizacji Pożaru), który wykorzystuje zasysające czujki dymu. Czujniki zastosowane w takim systemie oceniają zawartość powietrza i wychwytują nawet najmniejszy dym. Dzięki działaniu inertyzacji tlenie nie spowoduje pożaru, a personel może odpowiednio zareagować. Trzeba jednak pamiętać, że w pomieszczeniach, w których działa inertyzacja, nie mogą przebywać ludzie.