Wanny wychwytowe

Wanny wychwytowe

Wanny wychwytowe zwane inaczej ociekowymi są niezbędnymi elementami wyposażenia wielu firm. Dzięki wannom kontakt z substancjami chemicznymi jest bezpieczniejszy, a w miejscu tego kontaktu można też zachować czystość podłoża.

Wanny wychwytowe – czym są?

Wanny wychwytowe są specjalnymi pojemnikami używanymi razem z beczkami, pojemnikami IBC czy kontenerami, w których przechowywane są ciecze przemysłowe takie jak oleje czy niebezpieczne chemikalia. Wanny wychwytowe powstają z wysokiej jakości polipropylenu PE lub ze stali – w zależności od przeznaczenia.

Wanny ociekowe wychwytują smary, farby, lakiery, zasady, kwasy, ciecze chłodzące, paliwa i inne płynne substancje, które mogą zanieczyścić podłoże lub spowodować zagrożenie w miejscu pracy. Dodatkową zaletą zastosowania wanien wychwytowych jest możliwość łatwiejszej organizacji przestrzeni magazynowych, a przy tym ułatwienie identyfikacji wykorzystywanych substancji.

Wanna wychwytowa absolutnie nie powinna być postrzegana jako niepotrzebne wyposażenie. Nakaz stosowania takich rozwiązań funkcjonuje w naszym prawie od momentu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, co miało miejsce w 1997 roku. Dokładny i jednoznaczny opis wykorzystania wanien wychwytowych pojawił się jednak dopiero w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 roku.

Zastosowanie wanien wychwytowych

Wanny wychwytowe mogą mieć zastosowanie w różnego rodzaju obiektach, m.in. w:

  • firmach produkcyjnych;
  • magazynach;
  • warsztatach samochodowych;
  • gospodarstwach rolnych;
  • na placach budów.

Wanny wychwytowe są dostępne w wersjach z kratownicami i bez kratownic. Poszczególne modele cechują się odpornością na inne zagrożenia, np. na promieniowanie UV czy substancje żrące. Zastosowanie wanien wychwytowych jest ważne nie tylko z punktu widzenia higieny czy bezpieczeństwa, ale też finansów firmy. Ewentualne zanieczyszczenie gruntów lub wód może być przyczyną nałożenia przez organ kontrolny wysokiej kary.

Wanny wychwytowe mogą mieć zastosowanie zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz budynków. W zależności od konstrukcji na ociekaczu może stanąć jedna lub dwie beczki.

Jak wybrać wannę wychwytową?

Duża różnorodność wanien wychwytowych wymaga przyjrzenia się poszczególnym konstrukcjom w celu wyboru tych odpowiednich.

  • Pojemność wychwytu określa ilość cieczy, jaką może pomieścić paleta. Pojemność powinna być odpowiednia dla pojemności największego pojemnika ustawionego na wannie lub odpowiadać 10% składowanej objętości. Jeśli wanna ma być ustawiona w miejscu objętym ochroną wód, musi mieścić 100% pojemności wszystkich ustawionych na niej zbiorników.
  • Wanna ustawiona na zewnątrz w miejscu nasłonecznionym powinna być odporna na promieniowanie UV.
  • Warto sprawdzić, czy wanna ociekowa ma antypoślizgową konstrukcję i czy jest samoustawiająca.
  • Materiał wykonania wanny musi być dobrany do cech wychwytywanej substancji.
  • Wybrane wanny powinny być wykonane zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami.