Blokady LOTO

Blokady LOTO

Blokady LOTO

Dla zagwarantowania bezpieczeństwa pracy nawet na tych stanowiskach, które z racji swojego charakteru stwarzają duże zagrożenie, należy stosować dedykowane rozwiązania cechujące się wysokim poziomem skuteczności. Wśród tych rozwiązań warto wymienić blokady LOTO stosowane w procedurze LOTO.

Czym są blokady LOTO?

LOTO jest system zabezpieczeń, który ma chronić pracowników serwisujących różnego rodzaju maszyny i urządzenia dzięki uniemożliwieniu uruchomienia tych maszyn w trakcie naprawy. Blokady LOTO chronią przed błędami ludzkimi i nieszczęśliwymi wypadkami wynikającymi z nieprawidłowego działania maszyn lub urządzeń. Słowo LOTO pochodzi od słów Lockout i Tagout będącymi podstawowymi założeniami procedury LOTO.

  • Lockout, czyli zamknięcie realizuje się za pomocą specjalnej blokady umieszczanej w miejscu, które umożliwia włączenie przepływu energii elektrycznej.
  • Tagout, czyli umieszczenie polega na zastosowaniu w miejscu blokady informacji o powodzie wyłączenia lub osobie za to odpowiedzialnej.

Blokady LOTO są dostępne w dwóch rodzajach:

  • elektryczne stosowane w szafach sterowniczych i rozdzielniach;
  • mechaniczne mające zastosowanie na różnego rodzaju dźwigniach, zaworach i zasuwach.

Oba typu blokad są wyposażone w kłódki oraz zawieszki informujące o tym, kto jest osobą blokującą. W każdym przypadku procedura LOTO powinna być wdrożona wedle konkretnej instrukcji, począwszy od powiadomienia o konieczności wyłączenia zasilania, przez wyłączenie maszyny i spełnienie wymogów bezpieczeństwa aż do założenia blokady i rozpoczęcia prac serwisowych, a następnie zdjęcia blokady i ponownego uruchomienia maszyny.