Przechowywanie substancji niebezpiecznych

Wbrew pozorom nie tylko w dużych zakładach z branży chemicznej, ale również w wielu średnich i małych przedsiębiorstwach, w których wykorzystuje się preparaty chemiczne, zbierają się odpady niebezpieczne dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi. W związku z tym, konieczne jest odpowiednie przechowywanie substancji niebezpiecznych, tj. w specjalnie przeznaczonych ku temu i oznakowanych miejscach i opakowaniach. Takie zbiorniki i pomieszczenia muszą oczywiście być dostosowane do konkretnego rodzaju niebezpiecznych substancji. Wobec tego, co to są substancje niebezpieczne? Co do nich zaliczamy? Jakie zasady magazynowania substancji niebezpiecznych obowiązują w naszym kraju? Wreszcie, czy wanny wychwytowe mogą posłużyć do przechowywania substancji niebezpiecznych?

Co to są substancje niebezpieczne?

Sposób przechowywania substancji niebezpiecznych jest kluczowy zarówno dla naszej planety, jak i nas, ludzi. Aby robić to właściwie przede wszystkim trzeba wiedzieć co to są substancje niebezpieczne, a więc i jakiego rodzaju odpady zaliczają się do tej grupy. Otóż, do niebezpiecznych substancji zaliczamy materiały i mieszaniny, które ze względu na swoje własności chemiczne, fizyczne lub biologiczne mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska. Jeśli obchodzimy się z nimi niewłaściwie, mogą doprowadzić do uszkodzenia naszego ciała, śmierci, różnego rodzaju zniszczeń i szkód materialnych czy też do poważnego zanieczyszczenia planety, w tym do śmierci zwierząt. W związku z tym, podobnie jak w wielu innych krajach Europy i świata, również w Polsce obowiązują przepisy, które ściśle określają zasady magazynowania substancji niebezpiecznych.

Zasady magazynowanie substancji niebezpiecznych w polskim prawie

Jako, że niebezpieczne substancje często są gromadzone bezpośrednio w miejscu pracy, ich magazynowanie wymaga skutecznych sposobów i odpowiednich procedur. Obowiązujące w naszym kraju zasady magazynowania substancji niebezpiecznych zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r., W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844, w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz w ustawie z dnia 25 lutego 2011 r. – O substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

Przechowywanie niebezpiecznych substancji

Najlepszy sposób na przechowywanie substancji niebezpiecznych? Wanny wychwytowe!

Wiedząc co to są substancje niebezpieczne i czym grozi nieprawidłowe, tj. niezgodne z przepisami określającymi zasady magazynowania substancji niebezpiecznych, prawidłowe ich przechowywanie jest kluczowe. Stąd nie pozostaje nic innego, jak znaleźć najlepszy sposób (oczywiście, jeśli problem dotyczy naszej firmy). Na szczęście z pomocą przychodzą wanny wychwytowe – bezpieczna metoda przechowywania substancji niebezpiecznych. Takie wanny to specjalne kontenery, w których gromadzą się substancje wyciekające ze stojących na nich beczkach. W związku z tym, wanny wychwytowe doskonale sprawdzają się w miejscach, gdzie przechowuje się ciecze, oleje lub smary, np. w warsztatach samochodowych, zakładach produkcyjnych, magazynach. Natomiast jak wybrać odpowiednią wannę wychwytową?

Wanny wychwytowe – na co zwrócić uwagę przy wyborze?

Bez wątpienia wanny wychwytowe to jedna z lepszych metod przechowywania substancji niebezpiecznych. Na rynku dostępnych jest jednak wiele różnych produktów, stąd tak ważne, aby wybrać odpowiedni model. W tym celu należy przeanalizować jakiego rodzaju niebezpieczne substancje gromadzą się w naszej firmie i jakie są ich własności. To bardzo ważne, ponieważ do wyboru mamy wanny wychwytowe z tworzyw sztucznych (z PVC i polietylenu) oraz stalowe, przeznaczone do magazynowania substancji łatwopalnych. Kolejną, niezwykle istotną kwestią jest rozmiar wanny. Należy założyć, że taki kontener musi mieć pojemność największego przechowywanego na niej pojemnika (co najmniej 10% składowanej w niej substancji). Jeżeli natomiast niebezpieczne substancje są składowane na obszarze ochrony wód gruntowych, pojemność wanny wychwytowej musi umożliwiać wychwycenie całości przechowywanej substancji. Niektóre wanny można ze sobą łączyć, co daje większą powierzchnię przechowywania. Musimy również pamiętać, że po zakupie konieczna jest regularna konserwacja i kontrolowanie stanu technicznego. Poza tym, warto mieć na uwadze, że również miejsce, w którym ustawimy taki zbiornik musi spełniać kilka warunków:
– pomieszczenie, w którym magazynowane są substancje łatwopalne powinno spełniać wymogi ochrony przeciwpożarowej,
– wanna powinna być ustawiona na równym podłożu, w miejscu chronionym przed deszczem,
– nie powinno się przechowywać obok siebie substancji, które mogą wejść ze sobą w reakcję
– przed zakupem wanny należy zwrócić uwagę, czy można ją transportować za pomocą wózka widłowego.