Ochrona oczu BHP

W wielu zakładach pracy i na wielu stanowiskach konieczna jest nie tylko odpowiednia odzież robocza/ochronna oraz obuwie, ale też środki ochrony oczu. Również w tym przypadku obowiązek zapewnienia właściwych akcesoriów (gwarantujących należytą ochronę oczu) spoczywa na pracodawcy. Niemniej, podwładnym także powinno zależeć na zgodnej z obowiązującymi w polskim prawie normami ochronie oczu i twarzy. W związku z tym, w razie potrzeby należy upominać się u szefa o niezbędne wyposażenie i faktycznie z niego korzystać. A zatem, co warto wiedzieć na temat ochrony oczu BHP? W jakich przypadkach ochrona oczu i twarzy jest niezbędna oraz jakie środki ochrony oczu mamy do wyboru?

Ochrona oczu i twarzy według polskiego prawa

Ochrona oczu i twarzy to nie żaden wymysł, lecz w przypadku wielu miejsc i stanowisk pracy obowiązek poparty przepisami. Co więcej, kryteria doboru środków ochrony oczu, takich jak maski, półmaski, gogle i okulary ochronne ściśle określają poszczególne normy. Najważniejszą normą dotyczącą ochrony oczu i twarzy przez pracowników jest norma „EN166 Ochrona indywidualna oczu. Wymagania”. Poza tym, podczas wyboru akcesoriów służących ochronie oczu BHP warto mieć na uwadze następujące normy:
– EN 169 Ochrona indywidualna oczu. Filtry spawalnicze i filtry dla technik pokrewnych. Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie,
– EN 379 Ochrona indywidualna oczu. Filtry automatyczne stosowane podczas spawania,
– EN 170 Ochrona indywidualna oczu. Filtry chroniące przed nadfioletem. Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie,
– EN 172 Ochrona indywidualna oczu. Filtry chroniące przed olśnieniem słonecznym, do zastosowań przemysłowych,
– EN 1731 Ochrona indywidualna oczu – siatkowe ochrony oczu i twarzy,
– EN 175Ochrona osobista. Środki ochrony oczu i twarzy stosowane podczas spawania i w procesach pokrewnych,
– EN 379 Ochrona indywidualna oczu. Automatyczne filtry spawalnicze.
Natomiast w jakich przypadkach konieczne jest stosowanie ochrony oczu i jakie środki ochrony oczu oferują współcześni producenci?

1.png

W jakich przypadkach niezbędna jest odpowiednia ochrona oczu?

Obowiązek stosowania ochrony oczu i twarzy regulują wymienione powyżej normy. Każdy pracodawca, a także pracownik narażony na uszkodzenie wzroku i/lub twarzy podczas wykonywania powierzonych mu zadań powinien się więc z nimi zaznajomić. Warto przy tym pamiętać, że odpowiednia ochrona oczu jest ważne zwłaszcza w przypadku pracy w halach produkcyjnych, magazynach, przy pracach polegających na obróbce materiałów (szlifowanie, spawanie itp.) oraz przy pracach z substancjami chemicznymi i toksycznymi. Wobec tego, jakie środki ochrony oczu mamy do wyboru?

Środki ochrony oczu

W dzisiejszych czasach producenci odzieży, obuwia oraz akcesoriów roboczych i ochronnych, oferują różnego rodzaju środki ochrony oczu. Te najprostsze to okulary i gogle ochronne, które chronią przed urazami mechanicznymi, promieniowaniem UV i cieczami. Gogle dodatkowo wyposażone są w gąbkę lub gumkę, która zabezpiecza przed dostaniem się do oka szkodliwych substancji. Bardziej zaawansowaną ochronę oczu i twarzy zapewniają z kolei maski i półmaski ze specjalnymi filtrami powietrza. Tego typu środki ochrony oczu zabezpieczają więc całą twarz, a nawet drogi oddechowe przed przedostawaniem się do nich pyłów.