Czym są i gdzie znajdują zastosowanie prysznice bezpieczeństwa?

W wielu zakładach pracy zdrowie i życie pracowników niestety jest narażone na niebezpieczeństwo. Wiele zależy przy tym od ogólnych warunków pracy, towaru, z jakim mają do czynienia osoby zatrudnione w firmie, wykorzystywanych maszyn i preparatów itp. W związku z tym, często niezbędne okazują się specjalistyczne środki ochrony osobistej, odzież i obuwie robocze czy też prysznice bezpieczeństwa. Czemu służą te ostatnie? Co to są prysznice bezpieczeństwa? Gdzie znajduje zastosowanie natrysk bezpieczeństwa z oczomyjką? Wreszcie, jakie kryteria muszą spełniać wysokiej jakości prysznice bezpieczeństwa, wymagania?

Co to są prysznice bezpieczeństwa?

Co to są prysznice bezpieczeństwa? Otóż, prysznice bezpieczeństwa to urządzenie BHP podłączone na stałe do instalacji wodociągowej. Stosuje się je w sytuacji ryzyka uszkodzenia zdrowia lub śmierci z powodu kontaktu z substancjami żrącymi, chemicznymi czy też radioaktywnymi. Przynoszą one ukojenie w przypadku skaleczeń i oparzeń spowodowanych wysoką temperaturą lub substancjami chemicznymi. Współcześni producenci sprzętu roboczego i ochronnego oferują również specjalistyczne natryski bezpieczeństwa z oczomyjką, służącą do przemywania oczu, w sytuacji, gdy również one zostały podrażnione niebezpieczną substancją. Konieczność montażu pryszniców bezpieczeństwa wraz z natryskami do przemywania oczu na stanowiskach pracy, gdzie istnieje ryzyko kontaktu pracownika z preparatami chemicznymi lub podpalenia odzieży, reguluje § 103 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). Wobec tego, gdzie dokładnie znajduje zastosowanie taki natrysk bezpieczeństwa z oczomyjką?

Gdzie znajduje zastosowanie natrysk bezpieczeństwa z oczomyjką?

Wiemy już co to są prysznice bezpieczeństwa, a także czemu służą. Natomiast, w jakich miejscach rzeczywiście zachodzi potrzeba montażu natrysku bezpieczeństwa z oczomyjką? Bez wątpienia, prysznice bezpieczeństwa znajdują zastosowanie we wszystkich zakładach, gdzie niebezpieczne substancje używane do produkcji stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników. Są to między innymi: laboratoria, oczyszczalnie ścieków, akumulatornie, miejsca przeładunku chemikaliów, odlewnie czy magazyny z substancjami chemicznymi. Natomiast, jakie kryteria muszą spełniać prysznice bezpieczeństwa, wymagania?

Prysznice bezpieczeństwa – wymagania

Natrysk bezpieczeństwa z oczomyjką to absolutnie konieczne wyposażenie zakładów pracy, w których zdrowie i życie pracowników jest narażone przez kontakt z niebezpiecznymi substancjami (chemicznymi, żrącymi, radioaktywnymi). Wówczas to przed uszkodzeniem skóry lub podpaleniem odzieży chronią pracowników właśnie prysznice bezpieczeństwa. Wymagania wobec takich urządzeń są więc dość duże. Przede wszystkim, prysznice bezpieczeństwa muszą być łatwe w obsłudze, gdyż w sytuacji zagrożenia sprawność poszkodowanego jest ograniczona. Najlepsze modele to te, które aktywują się samoczynnie. Prócz tego, istotne, aby była do nich doprowadzona nieogrzewana woda, a strumień wody był odpowiednio silny (wypływ 114/1min) i obejmował całe ciało. Co więcej, sprawność natrysków bezpieczeństwa z oczomyjką nie może też być uzależniona od warunków atmosferycznych.