Rodzaje gaśnic i ich zastosowanie

Gaśnice to urządzenia, które składają się na podstawowe wyposażenie strażaków, stanowią ich główne narzędzia pracy, lecz nie tylko. Gaśnice powinny znajdować się właściwie w każdym zakładzie pracy, w sklepach i lokalach usługowych, w budynkach instytucji publicznych, w pojazdach, a także domach prywatnych i to najlepiej w specjalnie przeznaczonym ku temu, widocznym miejscu. Przyczyn pożarów jest bowiem całe mnóstwo. Zjawiska te mają to do siebie, że właściwie nie sposób wcześniej ich przewidzieć. Stąd zawsze warto mieć pod ręką właściwy sprzęt, który uchroni nas przed zniszczeniem mienia, a nawet pozwoli uratować życie. Jak to mówią – przezorny zawsze ubezpieczony. Wobec tego, jakie są rodzaje gaśnic i ich zastosowanie? Czym kierować się przy wyborze w obliczu różnych rodzajów gaśnic pożarowych? A przede wszystkim, co to jest gaśnica? Podajemy najważniejsze informacje odnośnie grup pożarów i rodzajów gaśnic.

Co to jest gaśnica?

Zanim wskażemy sobie na dostępne w hurtowniach i sklepach BHP rodzaje gaśnic i ich zastosowanie, warto odpowiedzieć na pytanie podstawowe – co to jest gaśnica? Otóż, gaśnica jest przenośnym urządzeniem zawierającym specjalistyczny środek gaśniczy, który uwalnia się przy pomocy ciśnienia wewnątrz sprzętu. Służy ona do gaszenia różnych grup pożarów i rodzajów. Gaśnice stanowią więc podstawową ochronę w sytuacji, gdy coś się pali. Zatem, jakie przeznaczenie znajdują poszczególne rodzaje gaśnic pożarowych?

Grupy pożarów i rodzaje gaśnic

Skoro ustaliliśmy już co to jest gaśnica, najwyższa pora omówić grupy pożarów i rodzaje gaśnic. Warto przy tym zaznaczyć, że to, jaką gaśnicę umieścimy w danym miejscu, powinniśmy uzależnić od rodzaju materiału/powierzchni zagrożonych zapłonem, a co za tym idzie klasy pożaru, jakie te mogłoby wywołać. Jest to szczególnie ważne w przypadku zakładów pracy, w których produkuje się/wykorzystuje/przechowuje różne, często łatwopalne materiały. I tak też, wymienia się następujące grupy pożarów:
– pożary grupy A – zapłon materiałów stałych pochodzenia organicznego,
– pożary grupy B – pożar cieczy palnych oraz materiałów, które topnieją pod wpływem wysokiej temperatury,
– pożary grupy C – pożary gazów,
– pożary grupy D – pożary metali,
– pożary grupy E – zapłony instalacji elektrycznych, urządzeń pod napięciem i znajdujących się w ich pobliżu,
– pożary grupy F –pożary tłuszczy spożywczych.
Zatem, biorąc pod uwagę występujące grupy pożarów, jakie są rodzaje gaśnic i ich zastosowanie?

Rodzaje gaśnic pożarowych oraz przeznaczenie poszczególnych

Z takich czy innych powodów pożar może niestety wybuchnąć właściwie wszędzie. Stąd warto mieć w pamięci przynajmniej podstawowe informacje na temat grup pożarów i rodzajów gaśnic, a zwłaszcza w momencie, gdy stoimy przed wyborem gaśnicy. Zatem, jakie są rodzaje gaśnic i ich zastosowanie? Który spośród dostępnych rodzajów gaśnic pożarowych będzie odpowiedni do danego miejsca i warunków? Do wyboru mamy trzy rodzaje gaśnic pożarowych:
Gaśnice proszkowe – najczęściej wybierane, znajdujące szerokie zastosowanie, łatwe w użyciu. Gaśnice te zawierają w sobie niepalny gaz, który pod wpływem ciśnienia uwalnia substancję gaśniczą, odcinając w ten sposób dopływ tlenu od płonącego miejsca i umożliwiając ugaszenie pożaru. W przypadku zagrożenia pożarem z grupy A, B lub C należy wybrać gaśnicę wypełnioną proszkami fosforanowymi, które są odporne na działanie czynników atmosferycznych. W przypadku pożarów z grupy B i C dobrze radzą sobie też urządzenia zawierające proszki węglanowe.
Gaśnice śniegowe – środkiem gaśniczym w tych urządzeniach jest skroplony dwutlenek węgla, który po uwolnieniu osiąga temperaturę około -80 stopni Celsjusza. Dzięki temu gaśnice śniegowe dobrze radzą sobie nawet z gaszeniem instalacji elektrycznych. Wobec tego, można jest stosować w przypadku pożarów z grupy B, C i E (za to nie nadają się do użycia na ludziach).
Gaśnice wodne – głównym składnikiem substancji gaśniczych jest piana gaśnicza. Są one przeznaczone przede wszystkim do gaszenia pożarów z grup A, B i F. Dużą zaletą tego rodzaju gaśnic pożarowych jest łatwość w usunięciu pozostałości po pianie gaśniczej.