Znaki bezpieczeństwa w zakładzie pracy

Środki ochrony indywidualnej to w wielu firmach podstawa zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa. Przez wzgląd na trudne warunki i wymagające obowiązki służbowe, które to mogą doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu, a nawet do utraty życia, wysokiej jakości odzież i obuwie ochronne oraz akcesoria, np. rękawice, kaski, maski, przyłbice, okulary/gogle, słuchawki, szelki, uprzęże i liny asekuracyjne (zgodne z zaleceniami) są kluczowe. Niestety, noszenie wielu z tych produktów, nawet dobrej klasy, po dłuższym czasie może wywoływać dyskomfort. Na szczęście nie wszystkie pomieszczenia w zakładzie pracy i nie wszystkie czynności narażają osoby na szkody. Wystarczy więc, że pracownicy będą używali np. przyłbic podczas spawania czy słuchawek w pomieszczeniach, w których bardzo głośno pracują maszyny. Warunek jest jeden – muszą zostać wprowadzone strefy zagrożenia, które to należy oznakować przy pomocy znaków stosowanych w BHP. Jaką rolę odgrywają znaki bezpieczeństwa w zakładzie pracy? Co oznaczają poszczególne barwy i znaki bezpieczeństwa? Prezentujemy najważniejsze znaki BHP i ich znaczenie dla bezpieczeństwa pracowników.

Znaki BHP i ich znaczenie dla bezpieczeństwa pracowników

Znaki BHP i ich znaczenie dla ochrony zdrowia i życia pracowników są ważniejsze, niż mogłoby się wydawać. Znaki bezpieczeństwa w zakładzie pracy informują osoby zatrudnione oraz wszystkich przebywających na terenie przedsiębiorstwa przed ewentualnymi zagrożeniami. Stąd też, po przeprowadzeniu dokładnej analizy ryzyka oraz dostępnych tablic, znaków i piktogramów, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, powinno się oznakować widocznymi znakami stosowanymi w BHP wszystkie miejsca, w których należy stosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.

Znaki stosowane w BHP

Znaki bezpieczeństwa w zakładzie pracy przestrzegają przed ewentualnym zagrożeniem, a co za tym idzie przypominają o zachowaniu szczególnej ostrożności. W związku z tym, pośrednio stanowią one jeden z elementów ochrony zdrowia i życia pracowników. Warto wiedzieć, że wyróżnia się kilka rodzajów znaków stosowanych w BHP, a mianowicie znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne. Ilość i rozmieszczenie barw i znaków bezpieczeństwa musi przy tym wynikać z powierzchni zakładu pracy, a także rodzaju i stopnia ryzyka, jakie wywołują szczególne warunki pracy. Tablice, znaki i piktogramy muszą być widoczne, czytelne i zrozumiałe dla wszystkich, również dla tych, których zdolność widzenia czy słyszenia jest obniżona przez wzgląd na stosowanie środków ochrony indywidualnej (okularów, gogli, przyłbic, masek, słuchawek).

Barwy i znaki bezpieczeństwa

Polskie Normy, w tym PN-93/N-01256/03, PN-92/N-01252, PN-92/N-01256/01, PN-92/N-01256/02, PN-N-01256-5:1998, PN-N-01256-4:1997, PN-EN-61310-1:2000, PN-EN-457:1998, PN-88/E-08501, PN-74/T-06260 oraz PN-79/J-08002 określają barwy i znaki bezpieczeństwa stosowane w przypadku konkretnych zagrożeń. Zgodnie z nimi, wymianie się cztery grupy znaków bezpieczeństwa w zakładzie pracy: zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne. Do każdej grupy przydzielony jest konkretny kolor, ale też kształt znaku. I tak też w naszym kraju obowiązują następujące barwy i znaki bezpieczeństwa: znaki zakazu to przekreślone kolorem czerwonym piktogramy na białym kole z czerwoną obwódką, znaki nakazu to białe piktogramy na niebieskim kole, znaki ostrzegawcze to czarne piktogramy na żółtym trójkącie z czarną obwódką, natomiast znaki informacyjne to białe piktogramy na zielonym kwadracie z białą obwódką.