Praca na wysokości – co warto o niej wiedzieć?

Na początku musimy zdefiniować, czym dokładnie jest praca na wysokości. Intuicyjnie stwierdzamy, że jest to zadanie, podczas którego stanowisko pracownika znajduje się powyżej posadzki. Nie możemy tego jednak przyjąć za dokładaną definicję. Ustawodawca wykluczył przypadki, w których pracownicy pomimo wznoszenia się powyżej gruntu, nie są narażeni na wysokie niebezpieczeństwo. Przez to nie obowiązują ich również tak restrykcyjne wymagania BHP, jak w przypadku pracy na wysokości. Kiedy należy zachować szczególną ostrożność? Których przepisów musisz przestrzegać? Jak odpowiednio zabezpieczyć stanowisko pracy? Czym grozi niedopilnowanie przepisów?

Czym jest paca na wysokości? Jakie są wyjątki?

Praca na wysokości to każda czynność, która wymaga wzniesienia się powyżej jednego metra nad poziom gruntu (rusztowania, słupy telefoniczne, wysokie drzewa, drabiny, kominy, stropy itd.). Za pracę na wysokości nie uznajemy sytuacji kiedy stanowisko jest zabezpieczone z każdej strony pełnymi ścianami o wysokości co najmniej 1,5 metra. Nie bierzemy pod uwagę również czynności, które wykonuje się na podwyższeniu, jednak pracownik jest asekurowany przez specjalne konstrukcje lub urządzenia. Zadaniem  tych zabezpieczeń, jest uniemożliwienie przypadkowego wypadnięcia pracownika poza stanowisko pracy.

Jak zorganizować pracę na wysokości?

Przepisy jasno określają, z jakich części powinna składać się organizacja pracy na wysokości.

  1. Pamiętaj o wyznaczeniu osób, sprawujących nadzór nad pracownikami. Najczęściej są to pracownicy, którym przysługuje prawo do samodzielnego nadzoru technicznego (brygadziści, liderzy grup). Jeśli osoba nadzorująca musi opuścić miejsce pracy, grupa powinna zaprzestać wykonywania zadania. Nadzoru nad pracownikami nie sprawują Behapowcy.
  2. Przedstaw dokładny instruktarz o wymaganiach na stanowisku pracy. Dobrze go zaplanuj, ponieważ musi być w nim zwarta informacja o tym, który pracownik ma wykonać konkretne zadanie oraz jaka jest kolejność pracy. Przy każdej czynności, powinny być zawarte związane z nią wymagania BHP. Tak przygotowany instruktarz należy udokumentować i podpisać.
  3. Zapewnij odpowiednie środki zabezpieczające. Uwzględnij wszystkie potrzebne sprzęty chroniące przed upadkiem, oznakowania stanowiska pracy, sposoby asekuracji.

O czym trzeba pamiętać?

Podczas ustalania wymagań pracowników w trakcie pracy na wysokościach, musisz pamiętać o sporządzeniu dokładnej listy zadań. Zminimalizuj  liczbę niebezpiecznych czynności i zaopatrz pracowników w odpowiednie środki ochrony indywidualnej (hełm ochronny, uprzęże, punkty zakotwienia, zatrzaśniki, amortyzatory, linii bezpieczeństwa) oraz środki techniczne. Celem tych działań jest zapobieganie nieszczęśliwym wypadkom, co powinieneś później zawrzeć w programie profilaktyki wypadkowej.

Kto może pracować na wysokościach?

Pracować na wysokości mogą tylko osoby pełnoletnie, które uzyskały zaświadczenie od lekarza potwierdzające ich zdolność do wykonywania zawodu. Musza również posiadać szkolenia BHP oraz być przeszkolone i odpowiednio wyposażone w środki ochrony indywidualnej.