Co to jest praca na wysokości i jak ją zorganizować?

Poszczególne zawody stawiają przed pracownikami różnego rodzaju wymagania. Poza tym, praca, zwłaszcza fizyczna odbywa się w rozmaitych warunkach. Dziś, gdy w wielu miastach powstają wielopiętrowe bloki mieszkalne i biurowce, bardzo powszechne są chociażby prace na wysokościach. Jak sama nazwa wskazuje, w ich przypadku stanowisko pracy znajduje się powyżej posadzki. Nie zawsze jednak osoby pracujące „wysoko” są narażone na niebezpieczeństwo. Stąd też warto poznać dokładną definicję prac na wysokościach, by zrozumieć, co do nich zaliczamy i jak je zorganizować. Co to jest praca na wysokościach? O co należy w tej sytuacji zadbać? Kto może pracować w takich okolicznościach? Czy specjalistyczne uprawnienia do pracy na wysokościach rzeczywiście są niezbędne? Jakie wymagania muszą zostać spełnione, by można było wypełniać powierzone zadania na wysokościach?

Co to jest praca na wysokości?

Zanim krok po kroku wyjaśnimy jak zorganizować prace na wysokościach, jakie normy muszą zostać spełnione, których przepisów trzeba przestrzegać, a także jakie uprawnienia do pracy na wysokościach są wymagane, omówmy podstawowe informacje. Co to jest praca na wysokości? Na czym polega? Otóż, prace na wysokościach to wszystkie czynności, wymagające wzniesienia się powyżej jednego metra nad poziom gruntu –np. na rusztowania, słupy telefoniczne, wysokie drzewa, drabiny, kominy, stropy itp. Warto przy tym zaznaczyć, że pracami na wysokościach nie są prace wykonywane na stanowiskach zabezpieczonych z każdej strony pełnymi ścianami o wysokości co najmniej 1,5 metra, ani też prace odbywające się na podwyższeniach, gdzie pracownik jest asekurowany przez specjalne konstrukcje lub urządzenia. Wobec tego, skoro wiemy już co to jest praca na wysokości, jak ją zorganizować?

Jak zorganizować prace na wysokościach?

Co to jest praca na wysokości – to udało się nam już ustalić. Zatem, najwyższa pora omówić kwestię prawidłowej organizacji prac na wysokościach. Bez wątpienia w tym przypadku należy ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów. W pierwszej kolejności na pewno warto wyznaczyć osoby sprawujące nadzór nad pracownikami wykonującymi swoje obowiązki właśnie na wysokości. Mogą to być pracownicy, którym przysługuje prawo do samodzielnego nadzoru technicznego (brygadziści, liderzy grup). Podczas ich nieobecności, grupa pracowników wykonujących prace na wysokościach nie może pracować. Po drugie, przed przystąpieniem do prac należy przedstawić instruktarz prac na danym stanowisku. Chodzi o to, aby poszczególne obowiązki przydzielić konkretnym osobom, by każdy wiedział, co do niego należy oraz jaka jest kolejność wykonywania prac. Przy tworzeniu opisu każdej czynności należy zaprezentować również obowiązujące przepisy BHP. Po trzecie, konieczne jest zapewnienie odpowiednich środków zabezpieczających – sprzętów chroniących przed upadkiem, oznakowani stanowiska pracy, sposobów i akcesoriów służących asekuracji. W końcu, trzeba sporządzić dokładną listę zadań. O ile to możliwe powinno się zminimalizować ilość niebezpiecznych czynności i zaopatrzyć pracowników w odpowiednie środki ochrony indywidualnej (hełmy ochronne, uprzęże, punkty zakotwienia, zatrzaśniki, amortyzatory, liny bezpieczeństwa) oraz środki techniczne. Celem tych działań jest zapobieganie nieszczęśliwym wypadkom podczas prac na wysokościach. Czy w takim razie konieczne są również odpowiednie uprawnienia do pracy na wysokościach?

Czy uprawnienia do pracy na wysokościach są niezbędne?

Już na sam koniec, skoro udało się ustalić co to jest praca na wysokości oraz jak ją zorganizować, warto wspomnieć o jeszcze jednej, istotnej kwestii, a mianowicie uprawnieniach. Do pracy na wysokościach niezbędne są stosowne pozwolenia. Nie sposób je uzyskać, jeśli nie ma się skończonych 18 lat oraz bez otrzymania zaświadczenia potwierdzającego zdolność do wykonywania prac na wysokościach, które to wydaje lekarz. Poza tym, nie obędzie się bez dokumentu stanowiącego dowód odbycia szkolenia BHP oraz szkolenia konkretnie z zakresu prac na wysokościach.