Wyposażenie apteczki w zakładzie pracy

Czy każdy zakład pracy musi mieć na stanie apteczkę? Tak. Czy wyposażenie apteczki w zakładzie pracy zależy od nas samych i możemy włożyć do niej to, co nam się podoba? Nie. Przepisy dokładnie nie regulują tego, co powinno znaleźć się na wyposażeniu apteczki w firmie, ale funkcjonują normy, które określają ich zawartość. Jej skład zależy od charakteru zakładu pracy i ilości zatrudnionych pracowników.

Jeżeli zależy Ci na bezpieczeństwie pracowników, a dodatkowo nie chcesz łamać przepisów BHP (a wierzymy, że tak jest) to koniecznie przeczytaj ten wpis. Dowiesz się z niego najważniejszych informacji, dotyczących wyposażenia apteczki w zakładzie pracy.

 

Przeczytaj, a dowiesz się:

 • Jaka podstawa prawna decyduje o obecności apteczki w zakładzie pracy.
 • Jakie normy określają skład i zawartość apteczki.
 • Co powinno znaleźć się na stanie w apteczce.
 • Ile apteczek powinno być w zakładzie pracy.

Apteczka w zakładzie pracy – podstawa prawna

Pracodawca na podstawie Kodeksu Pracy (Dz.U.2019.0.1040 t.j. – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy)  jest zobowiązany:

 1.  Zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
 2. Wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy, wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
 3. Zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej. 

 

Przepisy regulujące obecność apteczki w zakładzie pracy znajdziesz też w § 44 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm).

 

Niemieckie normy DIN określające skład apteczki

Polska nie dysponuje własnymi normami i posiłkuje się normami wydawanymi przez Niemiecki Instytut Normalizacyjny (Deutsches Institut für Normung). 

 

 • DIN13167 – określa skład apteczki pierwszej pomocy dla motocykli. Apteczka taka jest dostosowana do potrzeb pierwszej pomocy przy podstawowych urazach komunikacyjnych. Jej skład dostosowany jest wielkością do możliwości jej przechowywania.
 • DIN13164 – określa wyposażenie apteczki samochodowej. Jest dostosowana do opatrywania poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i pieszych wycieczek.
 • DIN13157 – ta norma określa ilość środków potrzebnych do udzielenia pierwszej pomocy na terenie budowy, zakładu pracy, biura lub szkoły.  Bierze pod uwagę większą ilość czynników ryzyka i większą liczbę osób. Nie ma ograniczeń, dotyczących składu. 
 • DIN13169 – norma, która określa skład apteczki do zabezpieczenia większej ilości osób. 

 

Gdzie i ile apteczek powinno znajdować się na terenie zakładu pracy?

Najważniejszą zasadą rozmieszczania apteczek na terenie zakładu pracy powinna być nieograniczona możliwość dostępu do nich. Co to oznacza? Pod żadnym pozorem nie zamykaj ich w pomieszczeniach, do których nie ma dostępu. Pracownika wyznaczonego przez pracodawcę i przeszkolonego do udzielania pierwszej pomocy jest poinformuj gdzie znajduje się apteczka.

 

Ile apteczek powinno być na terenie zakładu pracy?

Tu przechodzimy do ważnej informacji. Nie ma jednej odpowiedzi. To ile i gdzie dokładnie powinny być umieszczone apteczki warto ustalić z lekarzem medycyny pracy, który sprawuje opiekę nad zakładem. 

Pamiętaj, aby miejsce ustawienia apteczki i punkty pierwszej pomocy były dobrze oznakowane i wisiała tam instrukcja postępowania pokazująca jak udzielić potrzebującemu pierwszej pomocy. 

 

Co powinno znajdować się w apteczce pierwszej pomocy w zakładzie pracy?

Tabelka, którą znajdziesz poniżej przedstawia elementy wyposażenia, które zgodnie z określoną normą wskazują wyposażenie apteczki.

 

Wyposażenie apteczki w zakładzie pracy

Okres ważności wyposażenia apteczki w zakładzie pracy

Tak jak większość produktów, tak i środki opatrunkowe mają swoją datę przydatności. Termin przydatności zawartości apteczki wynosi 5 lat. Zależy Ci na tym, aby Twoja apteczka była zawsze gotowa do użycia w sytuacji, kiedy trzeba udzielić pierwszej pomocy?  Jeśli tak, to sprawdzaj ją regularnie. Dlaczego? Dzięki temu usuniesz przeterminowane środki, które uzupełnisz w sytuacji, kiedy część materiałów zostanie już zużyta.