Wyposażenie apteczki w zakładzie pracy

Apteczka pracownicza to absolutnie podstawowe wyposażenie każdego zakładu pracy, zarówno małego, kilkuosobowego przedsiębiorstwa, jak i firmy zatrudniającej dziesiątki czy setki pracowników. Odpowiednie, zgodne z obowiązującą ustawą o apteczkach oraz niemieckimi normami DIN wyposażenie apteczki w zakładzie pracy jest przy tym kluczowe. Oznacza to, że skład apteczki pierwszej pomocy w zakładzie pracy jest ściśle regulowany przepisami prawa, w związku z czym nie może być przypadkowy. Co więcej, każdy zestaw pierwszej pomocy w zakładzie pracy ma określoną datę ważności. Co powinno znajdować się w apteczce zakładowej? Gdzie należy ją umieścić? Ile apteczek zakładowych należy kupić?

Ustawa o apteczkach

Wyposażenie apteczki w zakładzie pracy reguluje Kodeks Pracy (Dz.U.2019.0.1040, czyli ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.) oraz § 44 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm). Zgodnie z ustawą o apteczkach pracodawca jest zobowiązany:
– zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
– wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy, wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
– zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Skład apteczki pierwszej pomocy w zakładzie pracy według niemieckich norm DIN

Co ciekawe, Polska nie dysponuje własnymi normami odnośnie składu apteczki pierwszej pomocy w zakładzie pracy, w związku z czym korzysta z norm wydawanych przez Niemiecki Instytut Normalizacyjny (Deutsches Institut für Normung, w skrócie DIN). Pośród niemieckich norm znajdują się następujące:
– DIN13167 – określa skład apteczki pierwszej pomocy dla motocykli. Taka apteczka jest dostosowana do potrzeb pierwszej pomocy przy podstawowych urazach komunikacyjnych. Jej wyposażenie jest dostosowane pod względem rozmiaru do możliwości jej przechowywania.
– DIN13164 – określa wyposażenie apteczki samochodowej. Jest dostosowana do opatrywania poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i pieszych wycieczek.
DIN13157 – określa ilość środków potrzebnych do udzielenia pierwszej pomocy na terenie budowy, zakładu pracy, biura lub szkoły. Bierze pod uwagę większą ilość czynników ryzyka i większą liczbę osób. Nie ma ograniczeń odnośnie składu.
DIN13169 –określa skład apteczki do zabezpieczenia większej ilości osób.

Gdzie powinna znajdować się apteczka pracownicza?

Nie tylko wyposażenie apteczki w zakładzie pracy jest istotne, ale również to, gdzie znajduje się apteczka pracownicza. Podczas wyboru odpowiednich miejsc na apteczki zakładowe należy wziąć pod uwagę przede wszystkim możliwość nieograniczonego do nich dostępu. Oznacza to, że zestaw pierwszej pomocy w zakładzie pracy powinien znajdować się w pomieszczeniu, do którego wszyscy pracownicy mają swobodny dostęp. Istotne również, by osoby przeszkolone z zakresu pierwszej pomocy wiedziały, gdzie dokładnie jest zlokalizowana apteczka. Konieczne jest też oznakowanie miejsca, w którym znajduje się apteczka zakładowa oraz zamieszenie obok instrukcji udzielania pierwszej pomocy. Natomiast w ile apteczek należy wyposażyć firmę i co powinno znajdować się w apteczce zakładowej?

Apteczki zakładowe – w ile sztuk wyposażyć zakład pracy?

Niestety, nie sposób jednoznacznie określić ile zestawów pierwszej pomocy w zakładzie pracy musi się znajdować. Wiele zależy w tym przypadku od wielkości zakładu, ilości zatrudnianych pracowników, a nawet rodzaju prowadzonej działalności. Najrozsądniej skonsultować się w tej kwestii z lekarzem medycyny pracy, który sprawuje opiekę nad firmą. A co powinno znajdować się w apteczce zakładowej i jaki jest okres ważności poszczególnych elementów wyposażenia apteczki w zakładzie pracy?

Co powinno znajdować się w apteczce zakładowej?

Zgodnie z obowiązującą ustawą o apteczkach oraz stosowanymi w Polsce niemieckimi normami DIN odnośnie składu apteczki pierwszej pomocy w zakładzie pracy, na jej wyposażenie powinny składać się następujące, zaprezentowane w tabeli elementy:

Wyposażenie apteczki w zakładzie pracy

Zestaw pierwszej pomocy w zakładzie pracy – okres ważności

Na tej samej zasadzie, co większość produktów BHP, również wyposażenie apteczki w zakładzie pracy ma określony termin przydatności do użycia. Okres ważności apteczki pracowniczej wynosi 5 lat. Aby mieć pewność, że zestaw pierwszej pomocy w zakładzie pracy jest ważny, a co za tym idzie nadający się do użycia, należy regularnie sprawdzać ważność apteczki zakładowej i w razie potrzeby uzupełniać/wymieniać skład apteczki pierwszej pomocy w zakładzie pracy.