Co to są środki ochrony zbiorowej?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, każdy zakład pracy jest zobowiązany do stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W zależności od branży i konkretnego rodzaju prowadzonej działalności, reguły te mogą się od siebie różnić, bowiem są dostosowane do warunków pracy i wynikających z nich zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi. W wielu przedsiębiorstwach konieczne jest stosowanie odpowiednich środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, które zabezpieczają pracowników. Co to są środki ochrony zbiorowej? Jakie przykłady środków ochrony zbiorowej można wskazać? Co do nich zaliczamy i czym środki ochrony zbiorowej różnią się od środków ochrony indywidualnej?

Środki ochrony zbiorowej – co to takiego?

W myśl przepisów BHP, każdy pracodawca ma obowiązek zorganizować pracę zakładu oraz pracowników na poszczególnych stanowiskach w taki sposób, aby uchronić ich przed szkodliwymi dla zdrowia i zagrażającymi życiu czynnikami i ewentualnymi wypadkami. Wobec tego, konieczne jest zminimalizowanie możliwie do maksimum ryzyka, jakie pociąga za sobą stosowanie technologii, urządzeń, materiałów oraz substancji mogących wywoływać zagrożenia. W sytuacji, gdy nie jest to możliwe lub jest możliwe jedynie częściowo, pracodawca jest zobowiązany do wyposażenia w odpowiednie środki ochrony zbiorowej i indywidualnej całego zakładu, jak i każdego pracownika z osobna, przy czym w pierwszej kolejności liczą się środki ochrony zbiorowej, w drugiej – indywidualnej. Zatem, co to są środki ochrony zbiorowej? Otóż, są to środki przeznaczone do ochrony grupy ludzi, a jednocześnie pojedynczych osób przed czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi występującymi zarówno pojedynczo, jak i łącznie w środowisku pracy. Do środków ochrony zbiorowej należą rozwiązania techniczne stosowane w pomieszczeniach produkcyjnych, maszynach i urządzeniach. Co konkretnie do nich zaliczamy? Jakie są najpopularniejsze przykłady środków ochrony zbiorowej?

Przykłady środków ochrony zbiorowej

Co to są środki ochrony zbiorowej? Otóż, do środków ochrony zbiorowej należą różnego rodzaju rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa grup ludzi i pojedynczych osób przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami występującymi pojedynczo i łącznie w środowisku pracy. I tak też, za przykłady środków ochrony zbiorowej można uznać drabiny bezpieczeństwa i balustrady, rusztowania i pomosty robocze, gaśnice, ekrany akustyczne, wentylację i klimatyzację. Natomiast, czym są środki ochrony indywidualnej?

Środki ochrony zbiorowej i indywidualnej

Co to są środki ochrony indywidualnej, czemu służą oraz jakie są przykłady środków ochrony zbiorowej – to już wiemy. Warto jednakże pamiętać, że w wielu zakładach pracy mamy do czynienia z sytuacją, gdy ograniczenie zagrożeń poprzez zastosowanie środków ochrony zbiorowej jest niewystarczająca. Wówczas to konieczne jest wdrożenie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, oczywiście dostosowanych do rodzaju i stopnia zagrożenia. Do środków ochrony indywidualnej zaliczamy m.in.: kaski, maski, okulary i gogle, nauszniki, buty oraz rękawice ochronne, a także – konieczne w momencie, gdy drabiny bezpieczeństwa i balustrady nie zapewniają należytej ochrony – uprzęże i szelki bezpieczeństwa.