Kiedy pracownik musi stosować odzież ochronną?

Na wielu stanowiskach osoby zatrudnione w danej firmie mają obowiązek noszenia odpowiedniej odzieży ochronnej. Przepisy BHP jasno określają zarówno sytuacje, w jakich taki ubiór oraz akcesoria będące środkami ochrony indywidualnej są konieczne, jak również kryteria odnośnie poszczególnych elementów odzieży ochronnej dla pracowników. W takim razie, kiedy pracownik musi stosować odzież ochronną i co to właściwie jest? Wyjaśniamy, w jakich przypadkach niezbędne jest ubranie o właściwościach ochronnych, a także czym różnią się od siebie odzież ochronna i robocza.

Odzież ochronna i robocza

Zanim wskażemy konkretne przypadki, kiedy pracownik musi stosować odzież ochronną, warto wyraźnie zaznaczyć, że odzież ochronna i robocza to nie to samo. Odzież ochronna certyfikowana niweluje, a przynajmniej minimalizuje ryzyko oddziaływania na ciało niebezpiecznych czynników, z jakimi pracownik ma kontakt w czasie wykonywania swoich obowiązków. I tak też, odzież ochronna dla pracowników chroni ich m.in. przed chemicznymi i żrącymi substancjami, niską lub wysoką temperaturą, prądem, promieniowaniem bądź też ciężkimi lub ostrymi przedmiotami. Natomiast ubranie robocze pozwala jedynie uniknąć ewentualnego zabrudzenia czy zniszczenia ubrania prywatnego pracownika. W przeciwieństwie do odzieży ochronnej, przepisy BHP i certyfikaty dla odzieży roboczej nie istnieją. Wobec tego, kiedy pracownik musi stosować odzież ochronną?

Odzież ochronna dla pracowników

Odzież ochronna certyfikowana to rzecz niezbędna na różnego rodzaju stanowiskach pracy, na których zdrowie i życie pracowników jest potencjalnie narażone na niebezpieczeństwo. To po stronie pracodawcy, zgodnie z Kodeksem Pracy, leży dostarczenie dostosowanej do wykonywanych obowiązków i warunków pracy odzieży ochronnej dla pracowników. Strój o właściwościach ochronnych powinien zabezpieczać pracownika przed szkodliwym wpływem konkretnych czynników. Co więcej, do pracodawcy należy przeszkolenie swoich podwładnych kiedy pracownik musi stosować odzież ochronną i jak prawidłowo używać odzież ochronną. Przepisy BHP zawarte w zakładowym regulaminie muszą jasno określać kiedy nosić oraz konkretnie jaką nosić odzież ochronną certyfikowaną. Bardzo ważne, aby w oparciu o fachową wiedzę i swoje doświadczenie, pracodawca ustalił konkretny rodzaj środków ochrony indywidualnej dla pracowników na poszczególnych stanowiskach.

Odzież ochronna – przepisy BHP

Wielu pracodawców, a także pracowników zastanawia się, gdzie szukać konkretnych wytycznych odnośnie odzieży ochronnej. Przepisy BHP co prawda nakładają na pracodawców obowiązek dostarczenia takiej odzieży swoim pracownikom, jednak nie znajdziemy w nich bardziej szczegółowych informacji. W takim razie, kiedy pracownik musi stosować odzież ochronną, a co za tym idzie kiedy może upominać się o nią u swojego pracodawcy, natomiast pracodawca ma podstawę egzekwować od podwładnych stosowanie się do wymogu? Otóż, konkretne sytuacje, w których osoby muszą nosić odzież ochronną certyfikowaną należy opisać w regulaminie zakładowym. Podsumowując to, kiedy pracownik musi stosować odzież ochronną określają nie te ogólne, lecz wewnątrzfirmowe przepisy BHP zawarte w regulaminie. Jeśli w danym przedsiębiorstwie pracownicy narażają swoje zdrowie na uszczerbek, a regulamin nie określa, w jakich przypadkach należy im się odzież ochronna, kiedy muszą mieć ją na sobie lub jest ona niewłaściwie dopasowana, na pracodawcę może zostać nałożona kara.