Odzież robocza – co ile przysługuje pracownikom?

Na wielu stanowiskach pracy konieczne okazuje się stosowanie odpowiedniej odzieży roboczej. Pracodawca ma obowiązek wyposażyć swoich podwładnych w stosowne elementy ubioru, gdy wynika to z obowiązujących przepisów BHP uwzględnionych w zakładowym regulaminie, a także w sytuacji, gdy prywatne ubrania pracowników w skutek wykonywanych obowiązków są narażone na pobrudzenie i/lub zniszczenie. Poza odpornością na różnego rodzaju zabrudzenia, ważne, aby pracowniczy strój zapewniał komfort i swobodę użytkowania. W związku z tym, nie bez znaczenia jest okres użytkowania odzieży. Ubrania, również, a może przede wszystkim te robocze z czasem przecież się zużywają. W takim razie, jak często pracodawca powinien kupować zatrudnionym odzież roboczą? Co ile przysługuje ona pracownikom i od czego to zależy? Wyjaśniamy co ile należy się pracownikowi ubranie robocze, a także co ile przysługują buty robocze!

Okres użytkowania odzieży roboczej

Odzież robocza przysługuje wszystkim tym, których prywatne ubrania w czasie wykonywania przydzielonych zadań wynikających z pełnionego stanowiska mogłyby ulec znacznemu zabrudzeniu i/lub zniszczeniu, a także zatrudnionym w firmach, gdzie jest to konieczne ze względu na obowiązujące wymagania sanitarne, technologiczne czy warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. Aby taki strój spełniał swoje zadanie, zapewniał wygodę osobom go noszącym, był czysty, schludny, konieczne jest ograniczenie jego przydatności do konkretnego okresu. Użytkowanie odzieży roboczej powoduje przecież, że ta się brudzi i z czasem zużywa. Oczywiście wiele zależy w tym przypadku od branży i pełnionej przez danego pracownika funkcji, a co za tym idzie zakresu jego obowiązków. Sprawa zużywania odzieży roboczej nieco inaczej wygląda np. na budowie, inaczej w ośrodkach zdrowia czy lokalach gastronomicznych. W związku z tym, to, co ile należy się pracownikowi odzież robocza, a także co ile przysługują buty robocze jest kwestią mocno indywidualną.

Co ile należy się pracownikowi ubranie robocze?

Obowiązkiem pracodawcy, o ile istnieją ku temu słuszne przesłanki, jest zapewnienie podwładnym odpowiedniej odzieży roboczej. Co ile przysługują natomiast pracownikom nowe komplety roboczego ubrania? Jak już zostało wspomniane, przepisów w tym aspekcie nie sposób ujednolicić. Wiele zależy od branży, środowiska i warunków pracy, stanowiska, wykonywanych na co dzień obowiązków. W związku z tym, w każdym zakładzie, w którym stosuje się odzież roboczą w ramach firmowego regulaminu należy opracować i wdrożyć zasady odnośnie rodzaju, ilości, sposobu, a także okresu użytkowania odzieży roboczej. To, co ile należy się pracownikowi ubranie robocze nie w każdej sytuacji jest wiążące. Jeśli z powodu np. słabej jakości, znacznego zabrudzenia lub uszkodzenia mechanicznego, strój roboczy ulegnie zniszczeniu, pracodawca również powinien dokonać jego wymiany na nowy zestaw ubrań. Z kolei jak sprawa ma się z obuwiem? Co ile przysługują buty robocze?

Co ile przysługują buty robocze?

Okres użytkowania odzieży roboczej indywidualnie, na podstawie analizy specyfiki danej branży, warunków pracy, stanowiska i obowiązków pracownika ustala pracodawca, o czym informację zamieszcza w zakładowym regulaminie firmy. Przepisy BHP odnośnie stosowania odzieży roboczej powinny również obejmować regulacje dotyczące obuwia. Podobnie, jak w przypadku odzieży, dla każdej firmy i pracownika na danym stanowisku powinno się ustalić co ile przysługują buty robocze. Oczywiście na skutek znacznego zabrudzenia czy zniszczenia pracownik musi mieć prawo do przedterminowej wymiany uszkodzonych czy z jakichś powodów niekomfortowych butów na nową parę.