Ogólne bezpieczeństwo w pracy

Ogólne bezpieczeństwo w pracy

Ogólne bezpieczeństwo w pracy

Prawidłowe i bezpieczne wykonywanie pracy wymaga nie tylko znajomości działań koniecznych do wykonania, ale też wszystkich zasad BHP – zarówno ogólnych, jak i charakterystycznych dla danego miejsca pracy. Ogólne bezpieczeństwo w pracy jest bardzo szerokim zagadnieniem, ale można wyróżnić kilka podstawowych zasad adekwatnych w każdej sytuacji.

Ogólne bezpieczeństwo w pracy – podstawowe zasady

  • Pracownik przed rozpoczęciem pracy powinien przejść komplet szkoleń – zarówno szkolenie BHP i PPOŻ, jak i szkolenie stanowiskowe przygotowujące do pracy na konkretnym stanowisku. Rozpoczęcie pracy bez przeszkolenia jest niedopuszczalne.
  • Pracodawca jest zobowiązany zagwarantować pracownikowi odpowiednie warunki na miejscu pracy, a warunki te dotyczą zarówno wielkości i wysokości pomieszczenia, jak i temperatury w nim panującej, niezbędnych artykułów BHP oraz ewentualnych profilaktycznych posiłków i napojów.
  • Pracownik powinien bezwzględnie stosować się do zasad bezpieczeństwa na swoim stanowisku pracy, gdyż to od ich przestrzegania zależy zarówno jego zdrowie, jak i życie.
  • Pracownik powinien korzystać ze środków ochrony indywidualnej dostarczanych przez pracodawcę, w tym z kasku, obuwia ochronnego, odzieży roboczej, gogli, rękawic, maski i innych rozwiązań charakterystycznych dla danego miejsca pracy.
  • Przed rozpoczęciem pracy pracownik musi przejść badania lekarskie potwierdzające jego zdolność do wykonywania pracy w na danym stanowisku.
  • W przypadku prac szczególnie niebezpiecznych np. na wysokości lub związanych z obsługą maszyn czy urządzeń pracownik powinien przejść dodatkowe przeszkolenie i uzyskać niezbędne uprawnienia.