Praca na wysokościach

Praca na wysokościach

Praca na wysokości jest uznawana za pracę szczególnie niebezpieczną, więc podczas jej wykonywania należy stosować odpowiednie rozwiązania zwiększające poziom bezpieczeństwa pracownika i przede wszystkim stosować się do wszystkich zasad BHP.

Czym jest praca na wysokości?

Praca na wysokości została konkretnie scharakteryzowana w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Wedle zapisów tego rozporządzenia za pracę na wysokości uznajemy każdą pracę, podczas której różnica poziomów między posadzką a stanowiskiem pracy wynosi od 1 metra wzwyż.

Za pracę na wysokości nie uznaje się jednak pracy:

 • w miejscu osłoniętym ze wszystkich stron pełnymi lub oszklonymi ścianami o wysokości minimum 1,5 metra;
 • w miejscu wyposażonym w stabilne konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed wypadnięciem.

Pracą na wysokości będzie każda praca wykonywana na poziomie powyżej 1 metra od powierzchni gruntu w sytuacji, kiedy pracownik nie jest osłonięty i bezpieczny.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy na wysokości stosuje się następujące rozwiązania z zakresu BHP:

 • kaski;
 • uprzęże;
 • odzież z szelkami bezpieczeństwa;
 • liny i linki;
 • urządzenia asekuracyjne i zaczepowe;
 • drzewołazy i słupołazy;
 • urządzenia samohamowne;
 • urządzenia do podawania pozycji;
 • ławki do pracy na wysokości.

Dobór odpowiednich rozwiązań powinien być zawsze podyktowany charakterem miejsca pracy oraz rodzajami działań wykonywanych przez pracowników.